Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 | 2 | 253-271

Article title

Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tekst ma na celu bliższe zapoznanie Czytelnika z otwierającą cykl Aristotelica pracą doktorską Franza Brentano Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862), która znana jest głównie z tego, że miała zainspirować młodego Martina Heideggera i sprawić, że zajął się filozofią. Tekst bada naturę i siłę tej inspiracji. Część pierwsza opowiada historię powstania Von der mannigfachen … oraz przedstawia szerszy kontekst zetknięcia się Heideggera z filozofią Brentana, a także stara się przedstawić Heideggera na tle jego pozostałych uczniów (Kazimierz Twardowski, Edmund Husserl, Alexius Meinong, Carl Stumpf, Anton Marty, et al.). Część druga omawia piętnaście tez o bycie, które stanowią sedno dzieła O wielorakim znaczeniu bytu u Arystotelesa i tym samym umożliwia porównanie tomistycznej w duchu ontologii Brentana z ontologią fundamentalną Heideggera, o czym traktuje część trzecia. Część trzecia stara się również zweryfikować faktyczną wysokość „długu”, jaki Heidegger miał u Brentana zaciągnąć i odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia, o ile w ogóle, Martina Heideggera możemy nazwać „brentanistą”.
EN
The text aims to acquaint the Reader with Franz Brentano’s doctoral dissertation Von der man- nig fachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862), which opens the Aristotelica series and that is known to have inspired young Heidegger to become a philosopher. The text analyses the nature and scope of this inspiration. The first part tells the story of the book’s origin and tries to provide a bigger picture for Heidegger’s acquaintance with Brentano’s philosophy as well as presenting him against the background of Brentano’s other students (Kazimierz Twar- dowski, Edmund Husserl, Alexius Meinong , Carl Stumpf, Anton Marty, et al. ). The second part describes the famous 15 theses on being, which are the heart of the book On the several senses of being in Aristotle , and thus enables a comparison of Brentano’s Thomistic ontolog y with the fundamental ontolog y of Heidegger. And this comparison is the subject of part three, which also tries to verify to what extent Heidegger was in fact indebted to Brentano and whether we can call him a ‘brentanist’ at all

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

253-271

Physical description

Dates

published
2013

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0bf1729b-a8bb-4525-a6c3-91531220fb30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.