PL EN


2014 | 167 | 240-248
Article title

Miraż pełnego zatrudnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Delusion of Full Employment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The search for full employment represents a societal delusion, given that the world does not need and cannot use all of the human labor available and, as time goes on, will need less and less. The pace of technologically created unemployment is increasing, and unceasing efforts to create jobs and to obscure the amount of real unemployment inevitably lead to personal degradation, societal corruption, economic disaster, and global danger. A new social paradigm, which does not posit work as its underlying and overarching value, is needed.
Year
Volume
167
Pages
240-248
Physical description
Contributors
author
References
  • P. Stolarczyk: Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. W: Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość. Red. D.K. Rosati. PWE, Warszawa 2009, s. 179-241.
  • M. Castells: The Rise of The Network Society. Malden 1996, s. 184; Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008. Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2010, s. 29 i nast.
  • Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności. GUS. Departament Pracy, Warszawa, 26 czerwca 2012.
  • J. Rifkin: Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 8.
  • G. Soros: Bańka amerykańskiej supremacji. Znak, Kraków 2004, s. 85-86.
  • R. Reich: Praca narodów. Wprowadzenie w XXI wiek. Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 163.
  • L. Thurow: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 47-48.
  • E. Kryńska: Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacyjne. W: Rynek pracy i bezrobocie. Red. H. Mortimer-Szymczak. UŁ, Łódź 1995, s 15.
  • A. Kiersztyn: Marginalność poza marginesem, czyli o skutkach zmian na rynku pracy. W: Wykluczenie społeczne. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2005, s. 174.
  • M. Bednarz: Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych. KPSW, Bydgoszcz 2008, s. 32-49.
  • S. Golinowska: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 1994, s. 67 i nast.
  • Z. Wiśniewski: Teoretyczne podstawy polityki rynku pracy. W: Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską. Red. Z. Wiśniewski. IPiSS, Warszawa 2001, s. 13.
  • W. Turnowiecki: Polityka społeczna. UG, Gdańsk 2002, s. 95.
  • Z. Wiśniewski: Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec. UMK, Toruń 1994, s. 29-43.
  • E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Postawy teoretyczne. WN PWN, Warszawa 2002, s. 301-302.
  • E. Kwiatkowski: Polityka makroekonomiczna jako instrument ograniczania bezrobocia. Podstawowe kontrowersje teoretyczne. W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Red. S. Krajewski, T. Tokarski. UŁ, Łódź 2002, s. 335-356.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0bf47c51-5cee-4556-af6f-2a03663c8ac7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.