PL EN


2014 | 179 | 237-248
Article title

Pomoc mieszkaniowa dla zmarginalizowanych ekonomicznie gospodarstw domowych jako element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce

Content
Title variants
EN
Public Housing Assistance for the Economically Marginalized Households as an Element of the Social Security System in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is reflection about the place of the housing security in the system of social security in contemporary Poland. The author put up a thesis that with the civilization development of the Polish society, social policy in Poland should gradually tend to extension of guarantees of the minimal level of social security, in this to extension of scope of public guarantees of housing security for the ecomically marginalized households. In the article the contemporary level of public housing assistance is presented as a starting point to planning the activities which can improve effectiveness of this assistance
Year
Volume
179
Pages
237-248
Physical description
Contributors
References
 • Cesarski M.: Zmiany w strukturze inwestorskiej budownictwa mieszkaniowego i standardach budowanych mieszkań. W: Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Red. H. Zaniewska. Opracowania PBZ, Warszawa 2007.
 • Dębski M.: Sytuacja osób bezdomnych w województwie pomorskim w świetle wyników badań socjodemograficznych. W: Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście. Red. M. Dębski, S. Retowski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.
 • FEANTSA, ETHOS, www.feantsa.org, Brussels 2011.
 • Gierek P.: O ludziach niechcianych - wykluczonych i marginalizowanych. "Praca Socjalna" 2010, nr 4.
 • Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast. Red. H. Zaniewska. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.
 • Przymeński A.: Pomoc mieszkaniowa dla zmarginalizowanych ekonomicznie osób i gospodarstw domowych we współczesnej Polsce. W: Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku. Red. K. Pająk, A. Przymeński. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 • Przymeński A.: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób marginalizowanych ekonomicznie na przykładzie Poznania. "Polityka Społeczna" 2010, nr 9.
 • Przymeński A., Oliwa-Ciesielska M.: Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania. Diagnoza i rekomendacje. "Polityka Społeczna" 2010, nr 3.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U., nr 183.
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001. Dz.U., nr 71.
 • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dz.U., nr 71.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U., nr 203.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U., nr 64.
 • Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U., nr 251.
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U., nr 224.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c19309f-4316-48e9-a327-f5767a8eb6a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.