Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 431-448

Article title

Дакументы Юрыя Туронка ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры i мастацтва

Content

Title variants

PL
Dokumenty Jerzego Turonka w zbiorach Białoruskiego Państwowego Archiwum Muzeum Literatury i Sztuki
EN
Jerzy Turonek’s documents in Belarusian State Archives-Museum of Literature and Arts

Languages of publication

BE

Abstracts

PL
Tekst dotyczy archiwum Jerzego Turonka zdeponowanego w zbiorach Białoruskiego Państwowego Archiwum Muzeum Literatury i Sztuki w Mińsku (BDAMLiM). Na zespół Turonka składa się wiele dokumentów biograficznych, rękopisów i maszynopisów prac autora, zdjęcia i korespondencja z dziesiątkami osób z różnych krajów. Ogromną część zespołu archiwalnego stanowią dokumenty zebrane przez historyka w trakcie badań. Są to m.in. materiały ze zbiorów Mariana Pieciukiewicza, Viery Muraški i innych. Pierwsza część tego archiwum trafiła do Mińska na początku lat 90. XX wieku, pozostałe zaś zostały przekazane niedawno. Proces przekazania trwa do dziś. Dzięki J. Turonkowi do zbiorów BDAMLiM trafiło wiele rzadkich książek i czasopism.
EN
The text is about historian Jerzy Turonek’s archival fond in Belarusian State Archives- Museum of Literature and Art in Minsk. There are a lot of biographical documents, manuscripts and typescripts of Jerzy Turonek works, photos and correspondence with tens people in diff erent countries. The great part of this archival fond are documents collected by historian to his works from personal collections of Marian Pieciukiewicz, Viera Muraška and others. First parts of these documents were moved in Minsk in early 1990s and last ones are transferring until nowadays. Also thanks to Jerzy Turonek a lot of rare books and periodicals were kept by BSAMLA.

Contributors

  • Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры i мастацтва

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0c4a9164-299c-4924-a64a-27b1e58ee63b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.