PL EN


2012 (R. XI) | 3(45) | 21 - 45
Article title

Wpływ wahhabistycznego przesłania religijnego na program nauczania w Saudyjskich szkołach publicznych

Title variants
EN
How the wahhabi-based religious message influences the education system in Saudi Arabia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście omówione zostanie religijne przesłanie wahhabistyczne, rozpowszechniane przez saudyjskie instytucje publiczne, a w szczególności przez system oświaty, media narodowe i meczety. Rozważania dotyczyć będą wpływu wahhabistycznej interpretacji dogmatów koranicznych na wybrane skutki edukacji w szkołach państwowych. Omówiona zostanie marginalizacja społeczna i polityczna kobiet, oraz dyskryminacja mniejszości religijnych. Kulturowe opieranie się globalizacji i przemianom obyczajowym wspierające reprodukcję systemową, a utrwalane przez szkolnictwo krajowe, prowadzi do poważnych problemów; bezrobocia pośród absolwentów, czy stałego zapotrzebowania na specjalistów z zagranicy. Sytuacja opisana zostanie przy użyciu dyskursu prasowego z lokalnych mediów arabskich, a w szczególności z gazet codziennych „Arab News” i „Saudi Gazette”, publikacji światowych, oraz saudyjskich podręczników szkolnych. Materiały wzbogacone są o badania własne, pozyskane w wyniku dwu-letnich badań terenowych, o profilu antropologiczno-socjologicznym, w Królestwie Arabii Saudyjskiej.
EN
The core of this paper concerns the influence of Wahhabi-based religious teaching and how it affects public institutions, the national media, mosques and in particular, the education system in Saudi Arabia. The discourse will address the impact of the Wahhabi interpretation of the Koran and its effects on education in public schools. The social and political marginalization of women and discrimination against religious minorities will also be discussed. Resistance to globalization and cultural change, has supported the reproduction of the existing social structure through the education system and has lead to serious problems of unemployment among graduates and a sustained demand for professionals from abroad. The situation is analysed using national media, especially daily papers such as "Arab News" and "Saudi Gazette", international publications and Saudi school textbooks. The materials are enriched by the author's two-year anthropological-sociological field research in the Kingdom of Saudi Arabia.
Issue
Pages
21 - 45
Physical description
Dates
published
2012-09
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, acoates@aps.edu.pl
References
 • Aarts P., Nonneman G.(red.) (2006), Saudi Arabia in the Balance. Political Economy, Society, Foreign Affairs, London.
 • al-‘Awwad Mut’ib, “On the Ground: The Minister’s Idea of Sport (في الميدان: الرياضة بفكر الوزير),” Okaz, August 20, 2011.
 • http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110820/Con20110820440620.htm (7.09. 2011).
 • Al Bakr Fawziah (2004), Women and Education in Saudi Arabia: Struggle for a change, London.
 • Al-hadith, klasa 1, szkoła średnia, Al-hadith, klasa 2, gimnazjum chłopięce, Al-hadith, klasa 2, gimnazjum (część 1), dziewczęta, Ministry of Education, Riyadh 2002.
 • Al Maeena Tareq A. (2011), “Women’s Rights is not a Toy for Men: Saudi Ministry of Education’s Crackdown on Some Schools Organising Sports for Girls Shows Old Habits Die Hard,” Gulf News, January 2, 2011,
 • Al-Shamari Fayidh (2011), “Al-Rashid: Because of Sports for Girls I Was Subject to a Horrible Attack .. and All My Objectives Are Just ( الرشيد: بسبب رياضة البنات تعرضت إلى ھجوم شنيع .. وجميع أھدافي صحيحة ),” Al-Riyadh, February 11.
 • Al-Shayi’ Khalid (2011), “Women’s Sport in Saudi [Arabia] … Between Necessity and Great Act of Corruption (الرياضة النسائية في السعودية..بين الضرورة والمفسدة العظيمة),” Alarabiya.net, January 13.
 • Al-tarbiyya al Wataniyya, klasa 3, szkoła średnia (część pierwsza), chłopcy, 2002, s. 27.
 • Al-tawhid, klasa 3, gimnazjum, (część druga), dla dziewcząt 2002, Al-tawhid, klasa 3, szkoła średnia, Riyadh: Ministry Of Education, 1992, Al-tawhid wa al-hadith wa al-fiqh wa al-tawhid, klasa 6, szkoła podstawowa chłopięca (część 2), s. 23, Rijad, Ministerstwo Edukacji, 1999. Al-tawhid, klasa 10, ‘General Presidency’, Riyadh 2003.
 • Al Zaatera Yasser, The War of Ideas, Al Hayat, 11 January 2004.
 • Al-Rasheed M. (2002), A History of Saudi Arabia, Cambridge.
 • Amani Hamdan (2005), Women and education in Saudi Arabia: Challenges and Achievement, „International Education Journal”, Vol. 6(1).
 • „Arab News”, 14 December 2003 i 6 January 2004.
 • Badawi Jamal A. (2008), The Position of Women in Islam, wyd. 6, Islamic Dawah Centre International, Birmingham.
 • Chybicka A. (red.) (2010), Culture & Gender an intimate relation, Gdańsk.
 • Denzin N.K. (2003), Performance Ethnography Critical Pedagogy and the Politics of Culture, California.
 • Diawara M. (1996), Black Studies, Cultural Studies, Performative Acts, [w:] Storey J. (red.), What is Cultural Studies, London.
 • Doumato E. (1992), Gender, Monarchy and National Identity in Saudi Arabia, „British Journal of Middle Eastern Studies”, 19, 1.
 • Doumato E. (2003), Manning the Barricades: Islam According to Saudi Arabia’s School Texts, „Middle East Journal”, 57, 2.
 • Dr. Abd al-‘Aziz Jar Allah, In Education … Development Without Change ( في التعليم.. التطوير لا التغيير ),” Al-Jazira Newspaper, August 20, 2011, http://www.moe.gov.sa/news/daily/20_9_1432.htm (accessed September 7, 2011).
 • Fatawa Islamiyah: Islamic Verdicts, Vol. 1, Riyadh: Darussalam 2001, s. 260.
 • Friedman T., The ABC of Hatred, „New York Times”, 3 June 2004
 • Friedman T., A Nation Challenged : Education; Anti-Western and Extremist Views Pervade Saudi Schools, „New York Times”, 19 October 2001.
 • guardian.co.uk, Friday 26 November 2010.
 • Hatem Muhhamad S., listy do redakcji, „Our Culture of Demagogy/Mob Engendered bin Laden, Zwahiri and their Likes”, Sharq al-Awsat, 21 December 2001.
 • Human Rights Watch interview with Iman F., lecturer at a Riyadh university, Riyadh, November 18, 2011.
 • Human Rights Watch Report, Saudi Arabia, 2002.
 • http://ehlt.flinders.edu.au/education/iej/articles/v6n1/hamdan/paper.pdf (accessed September 15, 2011).
 • Kawula S. (2007), Pedagogika Społeczna w ujęciu A Kamińskiego (1903–1978), [w:] S. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń.
 • Konarski W. (2002), Ethnic and Religiouis Conflict in Western Europe. The Northern Ireland Case Study, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 26, nr 3–4.
 • Lalak D. (2010), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa.
 • Malinowski B. (1947), Freedom and Civilisation, London.
 • Mani’ Muhammad, Al Mu’idh Mas’ud, “Prince Faisal bin Abdullah Hopes for Pens and Colors for All Three During Meeting with ‘Al-Watan’ Delegates ( الأمير فيصل بن عبدلله يتأمل أقلام الألوان الثلاثة في لقائه مع منسوبي „الوطن „),” Al-Watan, May 7, 2011, http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=52866&CategoryID=5 (accessed May 7, 2011).
 • Peled-Enhanan N. (2012), Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education, Tauris, London.
 • People Pressure, „The Economist”, 21 Marh 2002 oraz Sixth Development Plan, Ministry of Planning, s. 179.
 • Practicing Sport is Forbidden in Schools for Girls in Saudi Arabia ممنوع ممارسة الرياضة بمدارس البنات بالسعودية Alarabiya.net, December 25, 2010, http://www.elbashayer.com/news-123662.html (accessed January 13, 2011).
 • Prokop M. (2006), The War of Ideas, Education in Saudi Arabia, [w:] Aarts P., Nonneman G. (red.), Saudi Arabia in Balance, Political Economy, Sciety, Foreign Affairs, London.
 • Qassem Abdulaziz, The Battle of Educational Curricula, Al Hayat, 24 January 2004.
 • Reuters, 3 January 2004 i, 28 January 2004, Saudi Arabia Clerics Set Boundries on Reforms.
 • Saudi Ministry of Education „The Education Policy in the Saudi Arabian Kingdom”, Riyadh: Ministry of Education, 1974, s. 28–29, oraz 1978 s. 5–9.
 • Shamma Muhammad, Saudi [Arabia] Prohibits Practicing Sport in Girls’ Schools (السعودية تمنع ممارسة الرياضة في مدارس البنات ),” Horytna.net, December 22, 2010, http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=28155 (accessed January 13, 2011).
 • Steps of the Devil, Denial of Women and Girls’ Right to Sport in Saudi Arabia, report by 2012 Human Rights Watch.
 • Ta’rikh al-mamlaka al-‘arabiyya al-sa’udiyya, klasa 6, szkoła odstawowa chłopięca 1999, s. 11 (w użyciu do dnia dzisiejszego, Maj 2012).
 • Tilly C. (1997), Rewolucje europejskie 1492–1992, Warszawa.
 • Wiktorowicz Q. (2001), The New Global Threat: Transitional Salafis and Jihad, „Middle East Policy”, VIII, 4.
 • Wright L., The Kingdom of Silence, „The New Yorker”, 5 January 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c658c3b-f3c3-49c6-a692-6a9e850f352f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.