PL EN


2017 | 2(44) | 38-60
Article title

Central and Eastern European states in global production linkages: country-level and sector-level analysis

Authors
Title variants
PL
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych powiązaniach produkcyjnych: analiza na poziomie krajów i sektorów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper evaluates Central and Eastern European countries’ (CEEs) location in global vertical specialization (global value chains, GVCs). To locate each country in global value chains (upstream or downstream segment/market) and to compare them with the selected countries, a very selective methodology was adopted. We concluded that (a) CEE countries differ in the levels of their participation in production linkages. Countries that have stronger links with Western European countries, especially with Germany, are more integrated; (b) a large share of the CEE countries’ gross exports passes through Western European GVCs; (c) most exporters in Central and Eastern Europe are positioned in the downstream segments of production rather than in the upstream markets. JEL classification: F14, F15.
PL
Artykuł koncentruje się na wskazaniu miejsca krajów Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości (GVCs). Chcąc zlokalizować pozycję każdego kraju w GVCs (segment upstream lub downstream), zastosowano specjalną metodykę roli kraju w powiązaniach produkcyjnych. Z badania można wywnioskować, że (a) kraje EŚW różnią się poziomem uczestnictwa w powiązaniach produkcyjnych. Państwa, które mają silniejsze więzi z Europą Zachodnią, zwłaszcza z Niemcami są bardziej zintegrowane z GVCs; (b) duży udział eksportu brutto krajów EŚW przechodzi przez łańcuchy dostaw krajów Europy Zachodniej; (c) większość eksporterów z EŚW plasują się w dalszych segmentach produkcji, a nie na rynkach upstream.
Year
Issue
Pages
38-60
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Poznan University of Economics and Business
References
 • BOSTON CONSULING GROUP (2016), The Global Innovation Index 2016.
 • CIEŚLIK Ewa (2012), Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku. Warszawa.
 • CIEŚLIK Ewa (2014), Post-communist European countries in global value chains, “Ekonomika”, nr 93(3).
 • CIEŚLIK Ewa, JANKOWSKA Ewa, GÓRNIEWICZ Grzegorz, PIOTROWICZ Artur, REDO Magdalena, REDO Jarosław, SIEMIĄTKOWSKI Piotr (2015), Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń.
 • CIEŚLIK Ewa, BIEGAŃSKA Jadwiga, ŚRODA-MURAWSKA Stefania (2016a), Evaluation of trends in foreign trade development in the post-communist countries of Europe in the years 2000–2012 following their accession to the EU, “Quaestiones Geographicae”, nr 35(4).
 • CIEŚLIK Ewa, BIEGAŃSKA Jadwiga, ŚRODA-MURAWSKA Stefania (2016b), The intensification of foreign trade in post-socialist countries and their role in global value chains, “Acta Oeconomica”, nr 66 (2).
 • EUROSTAT (2016), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (10.06.2016)
 • HUMMELS David, ISHII Jun, YI Kei-Mu (2001), The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade, “Journal of International Economics”, nr 54.
 • IMF (2013), German-Central European Supply Chain - Cluster Report, Washington, D.C.
 • INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (2015), Measuring the Information Society 2015.
 • IOSSIFOV Plamen (2014), Cross-Border Production Chains and Business Cycle Co-Movement between Central and Eastern European Countries and Euro Area Member States. “ECB Working Paper Series”, nr 1628.
 • KOOPMAN Robert, POWERS William, WANG Zhi, WEI Shang-Jin (2010), Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains, “NBER Working Paper”, nr 16426.
 • LIBERSKA Barbara (2013), Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, „Studia Ekonomiczne”, nr LLXXVII(2).
 • MCKINSEY (2013), A new dawn: Reigniting growth in Central and Eastern Europe, McKinsey Global Institute.
 • OECD (2016), OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org (29 12 2016).
 • UNU-MERIT (2016), Innovation Union Scoreboard 2016, European Commission.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c67a3d9-0ca8-4dd8-acbf-5d96281d3a4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.