PL EN


2014 | 8 | 2 | 59-69
Article title

Sakrament a celebracja

Content
Title variants
EN
The sacrament and celebration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najważniejszym miejscem i źródłem działania sakramentu jest Kościół, który ze swej natury jest przeznaczony do tworzenia prawdziwej przestrzeni zbawczej. W nim Bóg w sposób szczególny ujawnia i udziela siebie przez Chrystusa i Ducha Świętego człowiekowi. Dzięki temu następuje tajemnicze zjednoczenie istoty ludzkiej i boskiej bez naruszenia ich suwerenności. To zespolenie wprowadza w świat ludzki, widzialny i całą doczesność nowy porządek, który stanowić będzie o ich relacyjności zbawczej.
EN
The sacraments of the Church are not only making manifest the victim of the Christ and the favour of the Holy Spirit, but are also calling for the man so that he assumes the positive attitude with regard to the act of their celebration. Since via the entire sacramental-ceremonious event the victim of the Christ is being updated still anew. Community faithful obtaining the participation in the salutary mystery play, receives the privilege of drawing from supernatural gifts. And along with him impulse towards the transformation of one’s earthly activity into the actual value serving the good of the individual and the universal community. In sacraments and the celebration one purpose always becomes apparent, deprived any of the internal opposition and ruling out which consists in bringing the man closer to God. Apart from that carry occurring between two phenomena let overcome the indifference to true spiritual values.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
59-69
Physical description
Contributors
References
  • L. Bouyer, Erneuerte Liturgie. Geistlicher Kommentar zur Liturgiekonstitution, Salzburg 1964Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski,Lublin 2009W. Stinissen, Żyć w głębokiej relacji do Boga, przekł. J. Iwaszkiewicz, Kraków 2003P. Evdokimov, Prawosławie, przekł. J. Klinger, Warszawa 1986C. Berger, Does the Eucharist Make the Church? An Ecclesiologacal Comparison of Staniloae and Zizioulas, „St Vladimir’s Theological Quarterly” 51 (2000), s. 23-70
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c740eb9-affd-4751-bf5d-4a6eea011f5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.