PL EN


2016 (R. XV) | 2(60) | 205-216
Article title

Zachowania obywatelskie a świadoma przynależność do miejsca

Content
Title variants
EN
Civic behaviour and conscious territorial membership
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy relacji między jednostką a miejscem. Kanwę rozważań stanowią wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców małych społeczności lokalnych północno-wschodniego pogranicza Polski. W artykule prezentuję analizę statystyczną czynników warunkujących występowanie tożsamości lokalnej. Analizy dotyczą również zależności pomiędzy tożsamością lokalną a zachowaniami obywatelskimi badanych. Zachowania obywatelskie wyrażają się między innymi udziałem w lokalnych władzach, tworzeniu sąsiedzkiej kooperacji oraz aktywnym uczestnictwie w rozwiązywaniu różnych problemów lokalnych.
EN
The article concerns the relationship between an individual and a place. The framework of the analysis are the results of research carried out among the dwellers of small local communities living in the north-eastern border of Poland. The article presents the statistical analysis of factors determining the existence of local identity. The analyses presented in the paper also concern the relationship between the local identity and civic behaviour of the respondents. The civic behaviour is expressed primarily in the participation in local authorities, creating neighbour cooperation and active participation in solving various local problems.
Issue
Pages
205-216
Physical description
Dates
published
2016-07-14
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Berger P.L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN Warszawa.
 • Gadamer H-G. (2008), Teoria, etyka, edukacja, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Giddens A. (2002), Nowoczesność a tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
 • Herbst J. (2005), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1996), Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa.
 • Krzemiński I. (2005), Społeczeństwo obywatelskie i symbole wspólnoty, [w:] Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, Drogosz M. (red), GWP, Gdańsk.
 • Lewicka M. (2004), Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [w:] Warszawiacy o sobie i swoim mieście, J. Grzelak, Zarycki T. (red.), Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Lewicka M. (2012), Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Muszyńska J. (2014), Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.
 • Zalewska A.M., Krzywosz-Rynkiewicz B. (2011), Psychologiczne portrety młodych obywateli, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Zielińska A. (2004), Koncepcje obywatelstwa i planowana przez nastolatków aktywność w sferze publicznej, [w:] Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży, Dolata R., Koseła K., Wiłkomirska A., Zielińska A. (red), Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Breakwell G.M. (1993), Social representations and social identity http://psych1.lse.ac.uk/psr/PSR1993/2_1993Brea2.pdf
 • Derrida J. (1991), [w:] R. Mortley, French Philosophers in Conwersation, London & New York, http://www.muebooks.com/french-philosophers-in-conversation-levinas-schneider-serresirigaray-le-doeuff-PDF-2942584/
 • Karjalainen T. (2013), House, Home and the Place of Dwelling, “Scandinavian Hoising & Planning Reseach”, No 10, http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2013/09/notat_second-homes_ostlandsforskning.pdf
 • http://www.cpc.pl/en/cpc.html (data pobrania: 4.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c7e911d-9a8f-4114-9f9b-aa3af674a509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.