PL EN


2016 | 4(50) | 9-18
Article title

Perspektywa – w poszukiwaniu trzeciego wymiaru

Content
Title variants
EN
Perspective – in Search of the Th ird Dimension
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie roli perspektywy od pierwszych prób sformułowania jej zasad, przez przykłady współczesne, po próbę odpowiedzi „co dalej?”. Zawarte w artykule treści oparto na analizach materiału ilustracyjnego i literatury przedmiotu. Treść artykułu podzielono na części odpowiadające kolejnym etapom – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość perspektywy. Zwrócono uwagę na fakt, że perspektywa, mimo okresów odrzucenia i negacji, jest ciągle obecna w twórczości współczesnych, a zasada nieruchomego oka, będąca najczęściej krytykowana, umożliwiła zapis trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie, czego konsekwencją zdaje się być wirtualna, trójwymiarowa rzeczywistość.
EN
The purpose of this article is to present the role of the perspective. It presents the fi rst attempts to formulate principles, contemporary examples of use of perspective and to ask “what next?” The contents contained in the text are based on an analysis of an illustrative material and literature. The article is divided into the parts corresponding to the subsequent stages: past, present and future perspective. The article points out to the fact that the perspective, despite the periods of rejection and denial, is still present in creativity of the contemporaries and the immovable eye principle, which is most oft en criticised, has enabled recording the three-dimensional space on a plane, the consequence seems to be a virtual, three-dimensional reality.
Year
Issue
Pages
9-18
Physical description
Contributors
 • Politechnika Białostocka. Wydział Architektury
References
 • Arnheim R. (2004), Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
 • Baltrušaitis J. (2009), Anamorfozy, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk.
 • Bartel K. (1958), Perspektywa malarska, t.-2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Białostocki J. (1985), Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500-1600, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Chaduch B. (2003), Widzieć i być widzianym, „Architektura & Biznes”, nr. 4.
 • Cole A. (1993), Perspektywa. Ilustrowany przewodnik po teorii i technikach – od renesansu do pop-artu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Demidow W. (1989), Patrzeć i widzieć, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Warszawa.
 • Gajewski P. (2001), Zapis myśli o przestrzeni, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Gombrich E.H. (1981), Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa.
 • Knothe J. (1977), Z żabiej perspektywy, NK, Warszawa.
 • Kowalska B. (1989), Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Arkady, Warszawa.
 • Owerczuk J. (2008), Perspektywa. Postrzeganie architektury, praca doktorska, Kraków.
 • Owerczuk J. (2013), Perspektywa – zapisywanie i czytanie architektury, (w:) Misiągiewicz M., Kozłowski D. (red.), Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Pająk E., Dudziak A., Górski F., Wichniarek R., (2011) Techniki przyrostowe i wirtualna rzeczywistość w procesach przygotowania produkcji, Promocja 21, Poznań, http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/482/563/wirtualna-rzeczywistosc [dostęp: 02.01.2016].
 • Parramón J.M., Calbó M. (1993), Perspektywa w rysunku i malarstwie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Piwocki K. (1977), Dzieje sztuki w zarysie, t. 2, Arkady, Warszawa.
 • Rzepińska M. (1984), Leonarda da Vinci „Traktat o malarstwie”, Ossolineum, Wrocław.
 • Strzemiński W. (1974), Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Tatarkiewicz W. (2005), Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Witruwiusz (2004), O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • (www1) http://besa.ltf.info.pl/anamorfoza-wspolczesnosc-bledami [dostęp: 28.12.2015].
 • (www2) http://www.hockneypictures.com/ [dostęp: 02.01.2016].
 • (www3) http://www.rynekfarb.pl/felice-varini-maluje-miasto/ [dostęp: 15.06.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c7fb268-80ce-4618-85bf-dd682c9004d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.