PL EN


2016 | 9 | 323-335
Article title

METODYKA ANALIZY ELASTYCZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI LEŚNEJ UKRAINY

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tym badaniu pokazano istotę działalności elastycznej produkcji przedsiębiorstwa. Zaproponowano metodykę oceniania elastyczności działalności produkcyjnej, która stanowi analizę elastyczności zasobów technicznych, technologicznych, zarządzanie personelem i finansami elastyczności działalności produkcyjnej. Scharakteryzowano działalność przedsiębiorstw leśnictwa Ukrainy i zbadano elastyczność produkcyjną ich działalności.
Contributors
author
 • Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet Im. Łesi Ukrainki
 • Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet Im. Łesi Ukrainki
References
 • Archipow W., Projektowanie systemów produkcyjnych, Wydawnictwo LTU, Leningrad 1984.
 • Biłopolski M., Szapurow O., Szapurowa O., Filipiszyn I., Zarządzanie działalnością przemysłową i gospodarczą przedsiębiorstw inżynierskiсh na rynku, Wydawnictwo Sp. z o.o. „East Publishing House 2010.
 • Chlistunowa N., Podstawy metodyczne strategicznej oceny elastyczności usług konsumpcyjnych, Wydawnictwo Donecki Narodowy Uniwersytet, Doni4efck 2015.
 • Czyczkało-Kondracka I., Nowe podejście do oceny rezerwów odzyskania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw, „Regionalne perspektywy” 2000, 1 (8).
 • Hraczow A., Zarządzanie rozwojem elastyczności przedsiębiorstwa, Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet w Charkowie, Charkow 2006.
 • Jewdokimow F., Ocena potencjału techniczno-technologicznego na przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, Publikacje Naukowe DonNTU. Seria Ekonomiczna, 2005, vol. 97.
 • Jewdokimowa N., Kirijenko A., Diagnostyka ekonomiczna: podręcznik samodzielnej nauki, KNEU 2003.
 • Główne osiągnięcia gospodarstwa leśnego w Ukrainie, http://dklg.kmu.gov.ua/forest/ control/uk/publish/artic-le?art_id=121197&cat_id=81209
 • Kowal J., Błażkewycz T., Wołoczkow W., Planowanie produkcji w gospodarce leśnej, Narodowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu, Żytomierz 2011.
 • Kowerga S., Perederejewa O., Kuzmenko S., Skuteczne metody diagnostyki technicznej i technologicznej przedsiębiorstw inżynierskich, 2011, http://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/23943
 • Maczkur Ł., Informacjno-analityczne zapewnienie strategicznej kontroli działalnośći przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarczej, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów 2003.
 • Matwijczuk A., Wielopoziomowy system oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Cykl gospodarczy” 2004, vol. 82.
 • Petrowycz J., Elastyczność produkcyjnej zdolności przedsiębiorstwa inżynieryjnego i efektywność jego wykorzystania w warunkach transformacji rynkowej, http://vlp.com.ua/files/01_35.pdf
 • Petrowicz J., Terebuch A., Potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa i jego pomiar, „Organizacja i planowanie gospodarki narodowej” 1991, vol. 102.
 • Petrowicz J., Intensyfikacja wykorzystania produkcyjnej zdolności przedsiębiorstw inżynierii, Technіka 1984.
 • Proskuriakow A., Elastyczność systemu produkcyjnego: Metodologia analizy i oceny, „Inżynieria Herald” 1986, № 7.
 • Stojko I., Wowk J., Techniczny poziom produkcyjny w celu zapewnienia konkurencyjnościprzedsiębiorstw (podstawy metodologiczne i diagnostyka), http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12sii, [09.10.2015].
 • Szmatko N., Pantelejew M., Ocena podstawowych zdolności zarządzania personelem elastyczności przedsiębiorstwa, http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%/2012/16/14smatko.pdf
 • Szwec I., Raspopow R., Zarządzanie zdolnością produkcyjną w przedsiębiorstwie w branży cukierniczej, Wydawnictwo DonNTU-Nord-Press 2010.
 • Żukow B., Innowacyjne oprogramowanie elastycznego rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych: teoria, narzędzia, realizacja, Krasnodar 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899−9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0c98f9fe-8c0e-4beb-829d-90554cf70b27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.