PL EN


2013 | 99 | 251-258
Article title

System Rozwoju Regionalnego w warunkach Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Zrównoważonego Rozwoju Regionów w Polsce

Title variants
EN
w Polsce The Regional Development System under the National Spatial Development Concept 2030 and the Sustainable Development of the Regions in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikom aspektów związanych z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Zrównoważonego Rozwoju Regionów w Polsce. Autorzy zwracają uwagę na zachodzące ciągłe procesy globalnych zmian, prowadzące do szybkiego rozwoju lokalnego oraz związane z tym przemiany w zarządzaniu jakością świadczonych usług publicznych oraz Zintegrowanym Systemie Rozwoju.
EN
This work aims to introduce readers to aspects of the National Spatial Development Concept 2030 and the Sustainable Development of the Regions in Poland. The authors draw attention to the ongoing continuous processes of global change, leading to the rapid development of the local and the associated changes in quality management of public services and the Integrated Development System.
Contributors
author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • UP-H Siedlce
References
  • Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem - zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Warszawa 2000.
  • Lisiecki M., Ponikowski H. (red.), Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006.
  • Mickiewicz A. (red.), Problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i małych miast w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2004.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
  • Skrzyp J., Dunaj K., Niedziółka M., Nowogródzka T., Szot-Gabryś T., Rozwój regionalny w Polsce - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012.
  • Toruński J., Wyrębek H. (red.), Zrównoważony rozwój regionów, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ca76b86-d69a-43a3-a7cb-936f33687a72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.