PL EN


2012 | 20 | 3-4(77-78) | 31-44
Article title

ROZWÓJ PRZESTRZENNY BOGOTY A NAPŁYW WYSIEDLONYCH PRZYMUSOWO Z TERENÓW WIEJSKICH DO MIASTA

Content
Title variants
EN
Urban Expansion of Bogota and the Problem of Forced Displacement People from Rural Areas into Urban Centers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Brak stabilizacji politycznej w wielu krajach globalnego Południa, ale też w krajach rozwiniętych powoduje, że mieszkańcy wielu regionów są zmuszani do opuszczenia swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania i przeniesienia się do innych regionów, bardzo często do dużych miast. Ludzie opuszczają najczęściej swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania ze strachu przed utratą zdrowia lub życia. W przypadku Kolumbii, w konsekwencji nieustannej wojny domowej i militaryzacji kraju miliony osób, w ciągu ostatnich kilku dekad, zmuszone zostały do ucieczki z terenów wiejskich. Efektem tego jest rosnąca liczba uciekinierów z terenów wiejskich, szczególnie zamieszkanych przez ludność tubylczą, do wielkich miast, szczególnie do Medellin i Bogoty. W wielkich miastach rośnie powierzchnia dzielnic nędzy i zaostrzają się problemy wynikające z braku politycznej koncepcji oferowania schronienia tym ludziom.
EN
Political instability in many countries of the global South, but also in developed countries made that the inhabitants of many regions are forced to leave their current place of residence and move to other regions, very often to big cities. People often leave their current place of residence for fear of loss of health or life. In the case of Colombia, as the consequence of constant civil war and the militarization of the country millions of people were forced to flee from rural areas. As a result of the growing number of refugees is increasing number of people from indigenous areas in large cities, especially in Medellin and Bogota. In large cities, the growing slums and increasing problems resulting from the lack of the political concept of offering sanctuary to those people.
Year
Volume
20
Issue
Pages
31-44
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • WGiSR UW
References
 • Amaya J. P. (2010), Indígenas desplazados. SITUACION DE LOS GRUPOS INDIGENAS DESPLAZADOS EN LA... http://indigenasdesplazados.wordpress.com/2010/09/22/situaciondelo, data dostępu: 28.01.2012.
 • Bohada R. M. (2010), „Desplazamiento forzado y condiciones de vida de las comunidades de destino: el caso de Pasto”, Nariño. Revista de Economía Institucional, vol. 12, no. 23, segundo semestre/2010, ss. 259-298.
 • Calderón V., Ibáñez A. M. (2009), „The Impact of Internal Migration on Local Labor Markets: Evidence from Internally Displaced Populations in Colombia. Documentos CEDE 2009-14. CODHES – Más de 1200 indígenas desplazados por Rastrojos en Cauca http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=333, data dostępu: 27.01.2012.
 • Czerny M. (2012), „Bogota – fragmented or structured city”? w: M. Czerny, G. Hoyos Castillo (red.), Big Cities in Transition. City of North and South, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ss. 196-231.
 • Czerny M. (2011), „The Permanence of Socio-Economically Marginal Structures within Urban Space: The Example of Bogotá”, Quaestiones Geographicae, 30 (4), ss. 47-54.
 • Czerny M. (2011a), „Bogota’s Social-Spatial Structure and its Permanence in the City’s Spatial Planning Landscape”, w: M. Czerny, J. Tapia Quevedo. Metropolitan Areas in Transition. WUW, Warszawa, ss. 87-104.
 • El Drama de los Emberá Desplazados en Bogotá. http://concejodebogota.gov.co/cgibin/imprimir.cgi?_URL=http%3A//concejodebogota.g..., data dostępu: 18.11.2011.
 • En Bogotá viven más de 6.300 indígenas desplazados por la violencia... http://www.elespectador.com/print/212347, data dostępu: 7.08.2010.
 • Guevara, R. (2005), „Popayán: cuna de hidalgos, asiento de desplazados”, w: El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicas, Bogotá, Acnur, Redif y Corporación Región.
 • Kwaśniewski K. (1993), „Elementy teorii regionalizmu”, w: K. Handke (red.), Region, regionalizm, pojęcia i rzeczywistość, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 • La población desplazada en Bogotá, una responsabilidad de todos, (2003), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Proyecto „Bogotá Como Vamos”.
 • Oliver-Smith A. (2010), Defying Displacement. Grassroots Resistance and the Critique of Development. University of Texas Press, Austin.
 • Raj D. (2008), „Development-Induced Involuntary Displacement: A Case of Big Dams”, ICFAI Journal of Public Administration, 4 (2), ss. 88-95.
 • Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia, 2011, Working Papers, no. 8, Universidad de Los Andes/FIP.
 • Villa, M. (2005), „Desplazados: entre víctimas, peligrosos y resistentes a la guerra. Percepciones sociales y políticas públicas”, w: Desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicas, Bogotá, ACNUR, Redif y Corporación Región.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0cb07366-013e-4a33-93b2-3db5e351faa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.