Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1-2 | 113-126

Article title

Rozwój prasy tadżyckiej – geneza, przemiany i cele

Content

Title variants

EN
Development of the Tajik Press – Genesis, Changes and Aims

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The focus of this article is to describe how the press of Tajikistan was established and developed until the modern era. During the authors’ fieldwork in the Republic of Tajikistan, the evolution of the role of the Tajik written media in the historical context was researched, with a special focus on the development of the press at the beginning of the 1990s. During this period, called the “golden era” of Tajik journalism, a great variety of independent, politically and culturally involved titles were published, but this soon came to an end after the outbreak of the civil war.

Year

Issue

1-2

Pages

113-126

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Abdudżabbor Tohir, Peszguftor jo hakikati hol dar borai Rastochez, „Rastochez” 1990, nr 4, s. 2.
 • Adamowski Janusz, Środki masowej informacji, w: Tadżykistan: historia – społeczeństwo – polityka, Tadeusz Bodio (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, s. 279–287.
 • Allison Olivia, Loyalty in the New Authoritarian Model: Journalistic Rights and Duties in Central Asian Media Law, w: Eric Freedman, Richard Shafer (red.), After the Czars and Commissars: Journalism in Authoritarian Post-Soviet Central Asia, Michigan State University Press, East Lansing 2011, s. 143–160.
 • Ba Raisi dżumhuri Todżikiston Rahmon Nabijew, Ba Raisi Szuroi Olii Todżikiston Safarali Kendżajew, „Adolat” 1992, nr 4, s. 1.
 • Borjian Habib, Feṭrat, ʿAbd-al-Raūf Boḵārī, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica, t. 9, Bibliotheca Persica Press, New York 1999, s. 564–567.
 • Ferrando Olivier, Ethnic Minorities and the Media in Central Asia, w: Eric Freedman, Richard Shafer (red.), After the Czars and Commissars: Journalism in Authoritarian Post-Soviet Central Asia, Michigan State University Press, East Lansing 2011, s. 161–183.
 • Freedman Eric i in., Two Decades of Repression: The Persistence of Authoritarian Controls on the Mass Media in Central Asia, „Central Asia and the Caucasus” 2010, t. 11, nr 4, s. 94–110.
 • Gross Peter, Timothy Kenny, Journalistic Self-Censorship and the Tajik Press in the Context of Central Asia, w: Eric Freedman, Richard Shafer (red.), After the Czars and Commissars: Journalism in Authoritarian Post-Soviet Central Asia, Michigan State University Press, East Lansing 2011, s. 123–139.
 • History of Civilizations of Central Asia. Towards the Contemporary Period: From the Mid-nineteenth to the End of the Twentieth Century, t. 6, Chahryar Adle i in. (red.), UNESCO Publishing, Paris 2005.
 • Hitchins Keith, ʿAynī, Ṣadr-al-dīn, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica, t. 3, Routledge & Kegan Paul, London – New York 1989, s. 144–149.
 • Jahangiri Guissou, The Premises for the Construction of a Tajik National Identity, 1920–1930, w: Mohammad-Reza Djalili i in. (red.), Tajikistan: The Trials of Independence, Curzon, Surrey 1998, s. 14–41.
 • Khalid Adeeb, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 1998.
 • Mirrahim Mirbobo, To ba kaj ob az tagi jach merawad?, „Komsomoli Todżikiston” 1988, 6 stycznia, s. 1–2.
 • Nourzhanov Kirill, Christian Bleuer, Tajikistan: A Political and Social History, The Australian National University E Press, Canberra 2013.
 • Olzacka Elżbieta, Paulina Maria Niechciał, The press in constructing the cultural strategies of war. An example from the conflict in the Republic of Tajikistan, „Securitologia” 2015, nr 22(2), s. 83–93.
 • Panfiłow Oleg, Tadżykistan: żurnalisty na grażdanskoj wojnie (1992–1997), Izdatielstwo Prawa człowieka, Moskwa 2003.
 • Perry John R., From Persian to Tajik to Persian: Culture, Politics and Law Reshape a Central Asian Language, w: Howard Isaac Aronson (red.), NSL.8. Linguistic Studies in the Non-Slavic Languages of the Commonwealth of Independent States and the Baltic Republics, The University of Chicago, Chicago 1996, s. 279–305.
 • Rachimow Abduchamit, Osobiennosti funkcyonirowanija pieczatnych SMI Tadżykistana posle obrietienija niezawisimosti, nieopublikowana rozprawa habilitacyjna, Rossijsko-Tadżykskij (Sławianskij) uniwiersitiet, Duszanbie 2012.
 • Rakowska–Harmstone Teresa, Russia and Nationalism in Central Asia: The Case of Tadzhikistan, Johns Hopkins Press, Baltimore 1970.
 • Rzehak Lutz, Vom Persischen zum Tadschikischen: sprachliches Handeln und Sprachplanung in Transoxanien zwischen Tradition, Moderne und Sowjetmacht (1900–1956), Reichert Verlag, Wiesbaden 2001.
 • Salichow Nurali, Szarif Mułłojew, Istorija tadżykskoj żurnalistiki, Izdatielstwo RTSU, Duszanbie 2014.
 • Sobczak Jacek, System prasowy Tadżykistanu w procesie transformacji, w: Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja (red.), W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 323–354.
 • The Media Situation in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Five Country Reports, Office of the Representative on Freedom of the Media, OSCE, Vienna 2002, s. 66.
 • Usmonow Ibrohim, Dawlat Dawronow, Ta’richi matbuoti Todżik, Maorif, Duszanbe 1997.
 • Zand Michael, Boḵārā-ye Šarīf, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica, t. 4, Routledge Kegan Paul, London–New York 1990, s. 327–329.
 • Adinabay Esfandiar, Changing Media and Politics in Tajikistan, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, Oxford 2013, http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/changing-media-and-politics-tajikistan [01.10.2015].
 • Archiwum prasy tadżyckiej przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.psc.uj.edu.pl/nauka/badania/apt [13.01.2017].
 • Komilzoda Ahmadszoh, Matbu’oti dahai 1990: Ozodije, ki az Todżikiston racht barbast, BBC Persian 2012, http://www.bbc.co.uk/tajik/institutional/2012/03/120307_ea_tajik_press_1990s.shtml [01.06.2016].
 • Perry John R., Tajik ii. Tajik Persian, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica Online 2009, http://www.iranicaonline.org/articles/tajik-ii-tajiki-persian [31.05.2016].
 • Zarrabin: Deboczai matbuoti mustakili Todżikiston, Radioi Ozodi 2006, http://www.ozodi.tj/archive/news/20050523/538/538.html?id=604244 [01.06.2016].
 • http://mmk.tj/legislation/base/2013/ [13.01.2017].
 • http://mmk.tj/legislation/base/codecs/ [13.01.2017].
 • http://www.psc.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/journal_content/56_INSTANCE_kMeIm9B2IhI9/30300043/130095343 [13.01.2017].
 • https://rsf.org/en/ranking [01.06.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0cbc7879-27a6-4a1a-8102-a5a0cdbfd2d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.