PL EN


2016 | 4 | 103 -113
Article title

Przywództwo edukacyjne nauczyciela

Authors
Content
Title variants
EN
Teachers’ educational leadership
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents considerations on teachers’ educational leadership. What forms the basis of this consideration is the thesis that contemporary educational processes are more and more often reduced to management strategies in which teachers are treated as clerks and functionaries of the educational system. However, according to the author, the teaching profession primarily comes down to the personal dimension and consists in perceiving teachers as professionals who are ethically committed to facilitating students’ development. The paper presents problems connected with teachers’ educational leadership in the personal dimension based on the responsibility rule. What has been presented includes the essence of educational leadership, the notion, models and standards of this leadership as well as the selected teaching skills determining personal and responsible educational leadership
PL
Artykuł prezentuje rozważania o przywództwie edukacyjnym nauczyciela. Podstawą rozważań jest teza, że we współczesnej rzeczywistości procesy edukacyjne sprowadzane są coraz częściej do strategii zarządzania a nauczyciel traktowany jest jako urzędnik/funkcjonariusz systemu oświaty. Praca nauczyciela, zdaniem autorki, ma jednak przede wszystkim wymiar osobowy i jest pochodną rozumienia nauczyciela jako profesjonalisty, etycznie zaangażowanego we wspieranie rozwoju ucznia. W artykule przedstawiono problematykę przywództwa nauczycielskiego w wymiarze osobowym opartym na zasadzie odpowiedzialności. Przedstawiono istotę przywództwa, pojęcie, model i standardy przywództwa edukacyjnego. Scharakteryzowano wybrane kompetencje nauczycielskie determinujące osobowe i odpowiedzialne przywództwo nauczyciela
Year
Volume
4
Pages
103 -113
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Albińska Ewa. 2004. Odpowiedzialność. W Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. tom III, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Żak. Wydawnictwo Akademickie
 • Covey Stephen R. 2007. 7 nawyków skutecznego działania. tłum. I. Majewska-Opiełka. Poznań: REBIS
 • Covey Stephen R. 2011. Zasady skutecznego przywództwa. tłum. K. Pawłowski. Poznań: REBIS
 • Góralska Renata, Madalińska - Michalak Joanna. 2013. Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wolters Kluwer
 • Kordziński Jarosław. 2013. Nauczyciel, trener, coach. Warszawa: Wolters Kluwer
 • Kowal Stanisław. 2004. Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowej Akademii Pedagogicznej
 • Kwiatkowski Stefan, Michalak Joanna. 2010. Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Kwiatkowski Stefan, Michalak Joanna, Nowosad Inetta. 2011. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu. Warszawa: Difin
 • Majewska-Opiełka Iwona. 1998. Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Warszawa: Medium
 • Majewska-Opiełka Iwona. 2010. Wychowanie do szczęścia. Poznań: Rebis
 • Mazurkiewicz Grzegorz. 2011. Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mazurkiewicz Grzegorz. 2012. Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Męczkowska-Christiansen Astrid. 2015. „Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik czy obywatel”? Forum Oświatowe Nr 2(54)
 • Michalak Joanna M. 2004. Odpowiedzialność nauczyciela. W Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. tom III, red. Tadeusz Pilch. Warszawa: Żak. Wydawnictwo Akademickie
 • Penc Józef. 2008. Encyklopedia Zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0cecbfaf-0202-41e2-8cfd-6b1f60b4ae8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.