PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 211 - 228
Article title

Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia - akredytacja i system zarządzania według normy ISO 9001:2008

Authors
Content
Title variants
EN
External methods of estimation of qualities in health care - accreditation and quality management systems ISO
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone analizie współczesnych narzędzi zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia - normie ISO 9001:2008, będącej podstawą certyfikacji systemów zarządzania jakością (SZJ) oraz standardom akredytacyjnym opracowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), na podstawie których podmioty lecznicze funkcjonujące w trybie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym mogą się ubiegać o tzw. certyfikat akredytacyjny. Celem artykułu jest przedstawienie zewnętrznych systemów oceny jakości w ochronie zdrowia oraz dokonanie ich analizy porównawczej (genezy, celów, podstawowych założeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2008 oraz standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
EN
This article presents an analysis of the modern instruments of quality management in health care services - ISO 9001:2008, which is the main issue of certification of quality management system and accreditation standards created by the Quality Centre of Monitoring in Public Health for medical units (hospitals, units of primary care) to receive the so-called accreditation certificate. The aim of this article is to present external quality assessment systems in health care as well as their comparative analysis (history, purposes, main assumptions) with a focus on the requirements of ISO 9001:2008 and accreditation standards created by the Quality Centre of Monitoring in Public Health.
Keywords
Year
Issue
Pages
211 - 228
Physical description
Dates
published
2012-05-30
Contributors
author
References
 • Bedlicki, M. 2001. Systemy zewnętrznej oceny jakości. Zdrowie i Zarządzanie, nr 3/4, s. 11–14.
 • Broniewska, G. 2003. Systemy zarządzania jakością w opiece zdrowotnej. Zdrowie i Zarządzanie, nr 6, s. 39–47.
 • C.S.P. Consultancy Service Poland 2003. ISO 9001:2000 w placówkach medycznych, Kraków: Wydawnictwo Reklamowo-Poligraficzne.
 • Hauke, E. 1998. Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia.
 • Kulikowski, J. i B. Wójcik 2003. Który system oceny zewnętrznej wybrać: akredytację czy ISO. Zdrowie i Zarządzanie, nr 6.
 • Kutaj-Wąsikowska, H., Bedlicki, M., Ciećkiewicz, J. i R. Niżankowski 1999. Akredytacja szpitali rozpoczęta. Gazeta Lekarska, nr 7–8, s. 26.
 • Kutryba, B. i H. Kutaj-Wąsikowska 2001. Akredytacja w pigułce. Zdrowie i Zarządzanie, nr 3–4, s. 15–30.
 • Mrzygłód, M. 2004. Czy wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 w placówce służby zdrowia to tylko obowiązki czy też korzyści? Ogólnopolski Przegląd Medyczny, nr 6, s. 12–13.
 • Niżankowski, R. 2003. Jakość świadczeń zdrowotnych i jej ocena. Zdrowie i Zarządzanie, t. V, nr 6, s. 7–17.
 • Piotrowski, M. i R. Niżankowski 2001. Akredytacja a prawa pacjenta. Zdrowie i Zarządzanie, t. III, nr 2, s. 30–34.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie, Dz.U. z 2009 r. Nr 150, poz. 1216. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1074.
 • Sankowski, R. 2001. ISO jako narzędzie zarządzania. Problemy Jakości, nr 3, s. 15. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418.
 • Wawak, S. 2002. Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Gliwice: Helion.
 • Witczak, I. 2005. Certyfikacja na zgodność z normami ISO i akredytacja, jako zewnętrzne systemy oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej. Zarządzanie Jakością, nr 2, s. 39–44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d0afb6b-653b-486a-ad95-3c1973348cc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.