Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 1(34) | 129–148

Article title

Argument z niedoskonałości i zła w kontekście sporu o ewolucję i inteligentny projekt

Authors

Content

Title variants

EN
The Argument from Imperfection and Evil in the Context of Evolution – Intelligent Design Controversy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Intelligent design theory claims that certain biological and cosmic phenomena were designed by an intelligent being, which could just as well be natural and supernatural, and that this design is scientifically detectable. Critics often point to the imperfection of biological structures and presence of evil in the world of nature, which – according to them – unequivocally bespeaks against the intelligent design theory and, at the same time, for the theory of evolution, which is for them the only reasonable explanation of these phenomena. It turns out, however, that this argument is untenable because intelligent design theory does not exclude imperfect designs and evil in nature. The intelligent being postulated by that theory has neither to be an exquisite designer nor to possess supreme moral attributes, and even if it were the case, then the imperfection and evil could still be justified without any appeal to the theory of evolution.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

129–148

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • A. M. Labin, E. N. Ribak, Retinal Glial Cells Enhance Human Vision Acuity, „Physical Review Letters”, 2010, vol. 104, no. 15, http://physics.technion.ac.il/~eribak/LabinRibakGlialCells.pdf (12.05.2010).
 • A. Plantinga, God and Other Minds: A Study of the Rational Justification of Belief in God, Ithaca–London 1967.
 • A. Plantinga, God, Freedom, and Evil, Grand Rapids 2002.
 • C. G. Hunter, Darwin’s God: Evolution and the Problem of Evil, Grand Rapids 2001.
 • C. Hunter, If Odd Arrangements and Funny Solutions Are the Proof of Evolution, Then What About These Optimized Designs?, 28 March 2012, http://darwins-god.blogspot.com/2012/03/if-odd-arrangements-and-funny-solutions.html (16.06.2012).
 • C. Hunter, Why Ken Miller Is Right About Our Backward Retina, 11 May 2010, http://darwins-god.blogspot.com/2010/05/why-ken-miller-is-right-about-our.html (11.05.2010).
 • C. Luskin, Direct Innervation of the Larynx Demanded by Intelligent Design Critics Does Exist, 15 October 2010, http://www.evolutionnews.org/2010/10/direct_innervation_of_the_lary039211.html (27.06.2012).
 • C. Luskin, Medical Considerations for the Intelligent Design of the Recurrent Laryngeal Nerve, 16 October 2010, http://www.evolutionnews.org/2010/10/medical_considerations_for_the039221.html (27.06.2012).
 • C. Luskin, The Recurrent Laryngeal Nerve Does Not Refute Intelligent Design, 14 October 2010, http://www.evolutionnews.org/2010/10/the_recurrent_laryngeal_nerve_039201.html (27.06.2012).
 • C. Luskin, Wolf-Ekkehard Lonnig: Under Neo-Darwinism, the Recurrent Laryngeal Nerve Must Have a Rational Design, 13 October 2010, http://www.evolutionnews.org/2010/10/wolf-ekkehard_lonnig_under_neo039191.html (27.06.2012).
 • D. Hume, Dialogi o religii naturalnej, [w:] D. Hume, Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii, tłum. A. Hochfeldowa, Warszawa 1962.
 • D. Sagan, Ewolucja, zło, Bog, „Przegląd Powszechny”, 2010, nr 4 (1064).
 • D. Tyler, Does the Human Genome Have „Serious Molecular Shortcomings”?, 7 May 2010, http://www.arn.org/blogs/index.php/literature/2010/05/07/does_the_human_genome_have_serious_molec (13.05.2010).
 • D. Tyler, The Contribution of Glial Cells to Human Vision Acuity, 10 May 2010, http://www.arn.org/blogs/index.php/literature/2010/05/10/the_contribution_of_glial_cells_to_human (13.05.2010).
 • F. J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tłum. P. Dawidowicz, Warszawa 2009.
 • G. Ayoub, O projekcie siatkowki kręgowcow, tłum. M. Pajewski, „Na Początku…”, 2002, nr 3–4 (153–154), s. 67–68, http://creationism.org.pl/artykuly/GAyoub (6.05.2010).
 • G. Emberger, Theological and Scientific Explanations for the Origin and Purpose of Natural Evil, PSCF, 1994, vol. 46, no. 3, s. 150–158, http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1994/PSCF9-94Emberger.html (22.06.2012).
 • G. Gonzalez, J. W. Richards, The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos Is Designed for Discovery, Washington 2004.
 • H. Petroski, Invention by Design, Cambridge 1996.
 • J. A. Coyne, Does Evolution Improve Theology?, 9 May 2010, http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/05/09/does-evolution-improve-theology/ (2.06.2010).
 • J. A. Coyne, Ewolucja jest faktem, tłum. M. Ryszkiewicz, W. Studencki, Warszawa 2009.
 • J. A. Coyne, Teoria inteligentnego projektu: wiara, ktora nie chce się ujawnić, [w:] Nauka a kreacjonizm. O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu, red. J. Brockman, tłum. D. Sagan, S. Piechaczek, Warszawa 2007.
 • J. Bergman, Inverted Human Eye a Poor Design?, „Perspectives on Science and Christian Faith”, [dalej: PSCF] 2000, vol. 52, no. 1, s. 18–30, http://www.asa3.org/ASA/PSCF/2000/PSCF3-00Bergman.html (6.05.2010).
 • J. C. Avise, Footprints of Nonsentient Design Inside the Human Genome, PNAS, 2010, vol. 107, suppl. 2, s. 8975 [8969–8976], http://www.pnas.org/content/107/suppl.2/8969.full.pdf (28.05.2011).
 • J. C. Avise, Inside the Human Genome: A Case for Non-Intelligent Design, New York 2010.
 • J. Holt, Unintelligent Design, „The New York Times”, [dalej: NYT] 20 February 2005.
 • K. Darwin, Autobiografia i wybor listow. Dzieła wybrane, t. 8, tłum. A. Iwanowska, A. Krasicka, J. Połtowicz, S. Skowron, Warszawa 1960.
 • K. Franze, J. Grosche, S. N. Skatchkov, S. Schinkinger, Ch. Foja, D. Schild, O. Uckermann, K. Travis, A. Reichenbach, J. Guck, Muller Cells Are Living Optical Fibers in the Vertebrate Retina, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, [dalej: PNAS] 2007, vol. 104, no. 20, s. 8287–8292, http://www.pnas.org/content/104/20/8287.full.pdf (6.05.2010).
 • K. Jodkowski, Spor ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, „Biblioteka Filozoficznych Aspektow Genezy”, t. 1, Warszawa 2007.
 • K. McAlpine, Evolution Gave Flawed Eye Better Vision, „New Scientist”, [dalej: NS] 2010, no. 2759, http://www.newscientist.com/article/mg20627594.000-optical-fibre-cells-transform-our-weird-retinas.html (11.05.2010).
 • K. P. Wise, The Origin of Life’s Major Groups, [w:] The Creation Hypothesis: Scientific Evidence for an Intelligent Designer, ed. J. P. Moreland, Downers Grove 1994.
 • K. R. Miller, Wielki projekt życia, tłum. A. Grzybek, „Filozoficzne Aspekty Genezy”, 2004, t. 1.
 • K. W. Giberson, D. A. Yerxa, O gatunkach powstawania. W poszukiwaniu opowieści o stworzeniu, tłum. D. Sagan, „Biblioteka Filozoficznych Aspektow Genezy”, t. 3, Warszawa 2008.
 • L. Sheriff, Living Optical Fibres Found in the Eye: Moving Light Past All Those Synapses, „The Register”, 1 May 2007, http://www.theregister.co.uk/2007/05/01/eye_eye/ (6.05.2010).
 • L. Strobel, Dochodzenie w sprawie Stworcy. Dziennikarz bada dowody naukowe przemawiające za istnieniem Boga, tłum. J. Kajfosz, Katowice 2007.
 • List K. Darwina do J. Hookera z 13 lipca 1856, http://www.darwinproject.ac.uk/entry-1924 (6.05.2010).
 • M. J. Behe, Can a Scientific Theory Ameliorate a Theological Difficulty?, „Theology and Science”, 2008, vol. 6, no. 2.
 • M. J. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Biblioteka Filozoficznych Aspektow Genezy”, t. 4, Warszawa 2008.
 • M. J. Denton, Inverted Retina: Maladaptation or Pre-Adaptation?, „Origins & Design”, 1999, vol. 19, no. 2, http://www.arn.org/docs/odesign/od192/invertedretina192.htm (6.05.2010).
 • M. Ostrowski, Siatkowka oka kręgowcow – kolejna bajeczka darwinistow, http://creationism.org.pl/sitakowka_kregowcow (06.05.2010).
 • M. Pajewski, Meandry sporow o pochodzenie (2), „Idź Pod Prąd”, [dalej: IPP] 2005, nr 6 (11), s. 8–9, http://creationism.org.pl/Members/miepaj/moje/meandry/meandry02 (23.05.2010).
 • M. Pajewski, Meandry sporow o pochodzenie (3), IPP, 2005, nr 7 (12), s. 8–9, http://creationism.org.pl/Members/miepaj/moje/meandry/meandry03 (23.05.2010).
 • N. Angier, Seeing the Natural World with a Physicist’s Lens, NYT, 1 November 2010, http://www.nytimes.com/2010/11/02/science/02angier.html?pagewanted=all (16.06.2012).
 • P. Atkins, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, tłum. T. Hornowski, Poznań 2005.
 • P. Nelson, J. M. Reynolds, Kreacjonizm młodej Ziemi, [w:] Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej, red. J. P. Moreland, J. M. Reynolds, tłum. D. Sagan, Katowice 2008.
 • Ph. Ball, What a Shoddy Piece of Work Is Man, 3 May 2010, http://www.nature.com/news/2010/100503/full/news.2010.215.html (12.05.2010).
 • R. Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, tłum. P. J. Szwajcer, Stare Groszki 2010.
 • R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, tłum. A. Hoffman, Warszawa 1994.
 • R. Thornhill, The Panda’s Thumb: Design and Optimality from Plato to Endo, PSCF, 2003, vol. 55, no. 1, s. 31, http://www.
 • R. Williams, Unintelligent Design: Why God Isn’t as Smart as She Thinks She Is, Crows Nest 2006.
 • S. Cordova, The Reason for Imperfect, Self-Destructing Designs – Passover and Easter Thoughts, 7 April 2012, http://www.uncommondescent.com/philosophy/the-reason-for-imperfect-self-destructing-designs-passover-and-easter-thoughts/(12.06.2012).
 • S. J. Gould, The Panda’s Thumb, [w:] Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, ed. R. T. Pennock, Cambridge 2001.
 • T. D. Lamb, Ewolucja oka, „Świat Nauki”, 2011, nr 8 (240).
 • The Eye Was Evolution’s Great Invention, NS, 2010, no. 2759, http://www.newscientist.com/article/mg20627592.400-the-eye-was-evolutions-great-invention.html [11.05.2010].
 • W. A. Dembski, Death and the Fall: Why Theistic Evolution Does Nothing to Mitigate the Problem of Evil, [w:] God and Evolution: Protestants, Catholics, and Jews Explore Darwin’s Challenge to Faith, ed. J. W. Richards, Seattle 2010.
 • W. A. Dembski, The Design Revolution: Answering the Toughest Questions about Intelligent Design, Downers Grove 2004.
 • W. A. Dembski, The End of Christianity: Finding a Good God in an Evil World, Nashville 2009.
 • W. E. Lonnig, The Evolution of the Long-Necked Giraffe (Giraffa camelopardalis L.) – What Do We Really Know? (Part I), 16 November 2008, http://www.weloennig.de/Giraffe.pdf (27.06.2012).
 • W. E. Lonnig, The Evolution of the Long-Necked Giraffe (Giraffa camelopardalis L.) – What Do We Really Know? (Part II), 16 October 2010, http://www.weloennig.de/GiraffaSecondPartEnglish.pdf (27.06.2012).
 • W. E. Lonnig, The Laryngeal Nerve of the Giraffe: Does It Prove Evolution, 19 October 2010, http://www.weloennig.de/LaryngealNerve.pdf (27.06.2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0d34463c-3a8f-483f-ac1b-f249d8620138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.