PL EN


2013 | 175 | 159-178
Article title

Miasto dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: przykład działań Częstochowy i Gliwic

Content
Title variants
EN
Disability-Friendly City - Measures Undertaken by Czestochowa and Gliwice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Modern cities are very impressive with their diversified and wide-open spaces - both public and private. Navigating through them, especially by those with mobility impairments, should be equally as important as exquisite land developments. Otherwise, the disabled are left unable to access that refined infrastructure. In order to address that cities are undertaking tangible measures aimed at increasing mobility of disabled city dwellers.
Year
Volume
175
Pages
159-178
Physical description
Contributors
References
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 • Główny Urząd Statystyczny, Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe, Warszawa 2012.
 • http://gliwice.gazeta.pl/gazetagliwice/1,95519,11930684,W_Gliwicach_zmieni_sie_kolo rystyka_oswietlenia_ulic.html.
 • http://www.moimioczami.pl/2013/01/dostepny-transport-kluczem-do-rehabilitacji-spolecznej -i-zawodowej-osob-niepelnosprawnych/.
 • https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/informator-dla-niepelnosprawnych/transport-dlaniepelnospraw http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm (dostęp 6.11.2013).
 • https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/informator-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-radado- spraw-osob-niepelnosprawnych.
 • Hulek A., Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą w świetle przepisów prawnych, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981.
 • Jasiak A., Swereda D., Ergonomia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1998.
 • Kokot M., Zagadnienia przewozu osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym i prywatnym, [w:] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, tom II, red. H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.
 • Kotus J., Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
 • Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2013, Gliwice 2008.
 • Mikielewicz R., Defragmentacja miasta - "wydajność" przestrzeni miejskiej a jej percepcja, Czasopismo Techniczne, z. 1. Architektura z. 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 • Niepełnosprawni w województwie śląskim, [w:] http://www.wup-katowice.pl.
 • Raport z wyników w województwie śląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Katowice 2012.
 • Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. K.D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Impuls, Kraków 2003.
 • Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011r., Gliwice 2012.
 • Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity (Dz. U. 1998 r., nr 64, poz. 414).
 • www.czestochowa.pl/niepelnosprawni.
 • Zabłocki J., Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1992.
 • Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich - w teorii i w badaniach, red. E. Zasępa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
 • Zrałek M., Bariery życiowe niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem barier architektonicznych, [w:] Niepełnosprawni w środowisku społecznym, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d36ff7f-26de-4bd3-8a1b-2fd465090922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.