PL EN


2015 | 6 | 3 | 81-88
Article title

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?

Content
Title variants
EN
Where the Digital Education is Going?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą oceny efektywności kształcenia z wykorzystaniem środków informatycznych. Inspiracją do podjęcia dyskusji nad tym problemem jest opublikowany przez IBE raport dotyczący cyfrowej szkoły. Niezależnie od tego ważnym przyczynkiem do dyskusji jest sposób wykorzystywania komputera przez młodzież poza szkołą do celów edukacyjnych.
EN
The article is an attempt to assess the effectiveness of education with the use of information technology. The inspiration for the debate on this issue is published by the IBE report about the digital school. Apart from this important contribution to the discussion is how to use a computer by young people outside of the school for educational purposes.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
81-88
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Carr N. (2013): Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice.
 • Furmanek W. (2014): Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, Rzeszów.
 • Goban-Klas T. (1999): Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, [w:] Lubacz J. (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa.
 • Gogołek W. (2013): Cyfrowa szkoła – przeszkody i zaniedbania, [w:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Warszawa.
 • Morbitzer J. (2010): Społeczeństwo wiedzy – mit czy realny cel?, [w:] Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja w społeczeństwie wiedzy, Sosnowiec.
 • Penszko P., Zielonka P. (2015): Analiza wpływu programu „Cyfrowa szkoła” na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, Warszawa.
 • Piecuch A. (2014a): Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja, „Dydaktyka Informatyki” nr 9.
 • Piecuch A. (2014b): Szkoła wobec przymusu nowoczesności, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 4.
 • Raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w latach 2005–2014.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS 2013.
 • Theil S. (2012): Jak to robią Niemcy, „Świat Nauki” nr 11(255).
 • Włoch S. (2010): Edukacja jaka? – szansą czy zagrożeniem ucznia, [w:] Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. ( red.), Edukacja w społeczeństwie wiedzy, Sosnowiec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d375176-415e-430f-8290-c714daa9004c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.