PL EN


2010 | 5 | 11-28
Article title

Rozwój demograficzno-społeczny Warszawy w XX wieku

Content
Title variants
EN
Socio-demographic development of Warsaw in XXth century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W XX wieku powierzchnia Warszawy wzrosła 15-krotnie, ale liczba ludności tylko 3-krotnie. Liczba ludności wzrastała, z wyjątkiem okresu powojennego wyżu demograficznego, dzięki napływowi migracyjnemu nowych mieszkańców. W rozmieszczeniu ludności w pierwszej połowie XX wieku występowała słaba tendencja dekoncentracji ludności, która w latach 1951-1970 przybrała odwrotny kierunek, ale od końca lat 70. XX wieku, wraz z rozwojem nowych wielkich osiedli mieszkaniowych, postępował proces dekoncentracji ludności. Poważne zmiany nastąpiły w strukturze wieku ludności. Zdecydowanie zmniejszył się udział najmłodszej grupy wieku i wzrósł udział ludności w wieku 60 lat i więcej, a przeciętny wiek ludności wzrósł o 15 lat, z 25,9 w 1897 roku do 40,9 w roku 2002. Natomiast nie ulegał zasadniczym zmianom udział ludności zamieszkałej od urodzenia w Warszawie, która od wielu dziesięcioleci stanowi ponad połowę mieszkańców miasta. W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku dokonały się poważne zmiany w strukturze zawodowej mieszkańców, spadł udział czynnych zawodowo w przemyśle i budownictwie, wzrósł udział pracujących w usługach oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł.
EN
In XXth century Warsaw's area has grown fifteen times but its population only tripled in number. The population has grown mainly thanks to newcomers, with the exception of the years of the post-war baby boom. In the first half of the last century there was a slight tendency to deconcentrate the city's population. Between 1951-1970 the process was reversed but by the end of 1970s, with the development of huge housing estates, the deconcentration process continued. There have been major changes in the age structure. The number of young people has decreased by far and the number of people over 60 has increased. The average age of Warsaw's population has grown by 15 years. The average age in 1897 was 25.9 and in 2002 it was 40.9. However, the percentage of people born and living in Warsaw hasn't changed essentially. For many decades it has made up over a half of the city dwellers. In the last decade there have been some major changes in the professional structure. The number of people working in industry and construction has decreased, whereas, the number of people working in service industry and supporting themselves from non-profit sources has increased.
Year
Issue
5
Pages
11-28
Physical description
Dates
published
2010-10
Contributors
  • Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d477017-515e-48e5-a540-21025de0fded
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.