PL EN


2017 | 5 | 207–217
Article title

Aspekty przyrodnicze w obrazowaniu miasta na przykładzie Breslau/Wrocławia w prozie polskiej i niemieckiej lat (po)wojennych

Authors
Title variants
EN
Aspects of Nature in Imaging the City by the Example of Breslau/Wroclaw in Polish and German Prose During World War II and After
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is an attempt to determine whether nature was an important component of the presented world for the novelists and chroniclers of Wroclaw. It primarily examines how the literary and non-literary image of the city has evolved over 70 years and shows the changes in the awareness and attitudes of its citizens towards the environment in different historical periods: in the days of the Weimar Republic, in the Third Reich, during the siege of Fortress Breslau, during the post-war reconstruction, in the sixties and the eighties, after the socio-political transformation, during the floods in 1997, and in the past few years until 2015.
Year
Issue
5
Pages
207–217
Physical description
Contributors
 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Akta W, red. Wanda Dybalska, Aneta Augustyn i Marian Maciejewski Cezary Marszewski, Wrocław 2005.
 • Burnett William Riley, Asfaltowa dżungla, przeł. Violetta Dobosz, Toruń 2009.
 • Cohn Willy, Dziennik z Breslau 1933–1941. Żadnego prawa nigdzie. Wybrane fragmenty, oprac. Norbert Conrads, przeł. Victor Grotowicz, Wrocław 2010.
 • Do nich przyszła Polska... wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1939 r., oprac. Alicja Zawisza, Wrocław 1993.
 • Drzewińska Elżbieta, Agnieszka, Wrocław 1963.
 • Grabkowski Wacław, Guz w fiołkach, Wrocław 1998.
 • Grabkowski Wacław, Dzieci z Wilczego Kąta, Wrocław 2004.
 • Hartung Hugo, Gdy niebo zstąpiło pod ziemię, przeł. Danuta Lesisz, Wrocław, 2008.
 • Hartung Hugo, Śląsk 1944–1945. Zapiski i pamiętniki. Dezerter, przeł. Małgorzata Słabicka, Wrocław 2009.
 • Hora Zbigniew, Variola vera, Wrocław 1982.
 • Kolasiński Jarosław, Fala, Wrocław 2004.
 • Konopińska Joanna, Tamten wrocławski rok 1945–1946. Dziennik, przedm. Adam Galos, Wrocław 1987.
 • Konopińska Joanna, We Wrocławiu jest mój dom. Dziennik z lat 1946–1948, Wrocław 1991.
 • Kowalska Anna, Opowieści wrocławskie, Warszawa, 1955 [tutaj: Uliczka Klasztorna, Wielka próba, Notatki wrocławskie].
 • Krajewski Marek, Śmierć w Breslau, Wrocław 1999.
 • Krajewski Marek, Koniec świata w Breslau, Warszawa 2005 [pierwodruk 2003].
 • Krajewski Marek, Widma w mieście Breslau, Warszawa 2005.
 • Krajewski Marek, Festung Breslau, Warszawa 2006.
 • Krajewski Marek, Dżuma w Breslau, Warszawa 2007.
 • Krajewski Marek, Rzeki Hadesu, Kraków 2012.
 • Mikołajek Tadeusz, Trójkąt błędów, Wrocław 1967.
 • Niedźwiecki Witold, Kręte ścieżki, Wrocław,1969.
 • Niewolnicy w Breslau – wolni we Wrocławiu. Wspomnienia Polaków wojennego Wrocławia, oprac. Anna Kosmulska, Wrocław 1995.
 • Orbitowski Łukasz, Oddana, w: Miłość we Wrocławiu, red. Irek Grin, Kraków 2011.
 • Patkowski Maciej, Harmonijka, Warszawa 1959.
 • Przewodnik po Wrocławiu. Trudne dni. Wrocław 1945 we wspomnieniach pionierów, red. Mieczysław Markowski, t. 1–3, Wrocław 1960–1964.
 • Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów, red. Krystyna Tyszkowska, Wrocław 2008.
 • Siemion Piotr, Niskie Łąki, Warszawa 1999.
 • Sobków Michał, Ospa we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Tausk Walter, Dżuma w mieście Breslau, wybór, przekład i oprac. Ryszard Kincel, Warszawa 1973.
 • Wieczerska Janina, Zawsze jakieś jutro, Wrocław 2008 [pierwodruk 1965].
 • Zawadzka Anna, Formy, Wrocław 1966.
 • Żukrowski Wojciech, Mądre zioła, Warszawa 1951.
 • Cieński Andrzej, Pejzaż Wrocław. Zagadnienie obrazu miasta we współczesnej literaturze
 • polskiej na przykładzie prozy o Wrocławiu [recenzja], „Pomosty” 2003, nr 8, s. 199.
 • Ordyłowski M., Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948, Wrocław 1991.
 • Rewers Ewa, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań 1996.
 • Rewers Ewa, Post-polis: wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
 • Rybicka Elżbieta, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.
 • Rybicka Elżbieta, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4.
 • Thum Gregor, Obce miasto. Wrocław w 1945 i potem, z niem. przeł. Małgorzata Słabicka, Wrocław 2006.
 • Niemiecko-polski słownik nazw ulic wratislavia.net, dostęp na stronie http://www.wratislavia.net/breslau_names.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d4d6dcf-9f1b-4ef6-b24d-24c63e6476da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.