PL EN


Journal
2018 | 14 | 1 | 113-125
Article title

Inventory management in a manufacturing-remanufacturing system with cannibalization and stochastic returns

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Zarządzanie zapasem w systemie produkcyjnym przy występowaniu kanibalizacji i zwrotów stochastycz-nych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The design of a remanufacturing system that recovers sold products for reprocessing is needed to meet Japan’s environmental objectives. However, to establish closed-loop supply chains for sustainability, it is necessary to consider not only environmental factors but also economic efficiency. Selling remanufactured products at prices lower than new products, may expand market sizes and allow a firm to accrue higher profits. However, a cannibalization effect will occur in which consumers who would have purchased new products, instead purchase remanufactured products at lower prices. The purpose of this study is to design a manufacturing-remanufacturing system in consideration of the cannibalization effect. Furthermore, we evaluate the system including cycle of a product by using the use period of products. Methods: Based on a previous study, we develop a demand model with cannibalization effect using the Bass model. We deal with the demand affected by the different prices of products by introducing a demand function that increases as the price of products decreases. Moreover, by giving the use period of each product, we consider the case that the recovery period of each product is different. Results: In numerical examples, a manufacturing-remanufacturing system using the proposed model is evaluated. The numerical results clarify the influence of the price of remanufactured products, cannibalization rate, and introduction timing of remanufactured products on total profit and remanufacturing rate of our system. Conclusions: This manufacturing-remanufacturing system revealed the influence of cannibalization effect on total profit and the importance of price and the timing of introduction of remanufactured products. In addition, by using the use period of each product, fluctuation in the quantity of reusable products can also be taken into consideration. It is shown that it is necessary to sell remanufactured products according to product recovery.
PL
Wstęp: System produkcyjny odzyskiwania zużytego sprzętu jest bardzo pożądany z punktu widzenia ochrony środowiska. Aby jednak stworzyć ten system w pełni zrównoważony, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekty ekologiczne ale także ekonomiczne. Przy sprzedaży używanych produktów w cenach niższych aniżeli wyroby nowe, wielkość rynku zbytu może ulec zwiększeniu a firmy są w stanie osiągnąć wyższe zyski. Jednak istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się efektu kanibalizacji, czyli zjawiska nabywania przez klientów produktów używanych zamiast nowych. Celem pracy było opracowanie modelu produkcyjnego uwzględniającego tej efekty jak również cykl życia produktu. Metody: W oparciu o wcześniejsze został opracowany model popytu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modela Bassa. Określenie popytu w zależności od ceny produktu następowało poprzez zastosowanie funkcji popytu rosnącej przy malejącej cenie produktu. Równolegle, przypisując odpowiedni okres każdemu produktowi, uwzględniono różny czas odtworzenia, specyficzny dla każdego z produktów. Wyniki: Zaproponowany model został przedstawiony w przykładach numerycznych. Ich wyniki wskazują na wpływ ceny odzyskanych produktów, wskaźnik kanibalizacja oraz okresu odtworzeniowego na całkowity zysk uzyskany w opracowanym modelu. Wnioski: Zaproponowano produkcyjny model odzysku zużytego sprzętu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modelu popytu ze zmienną niezależną w postaci ceny produktu. Wykryto efekt kanibalizacji na całkowity zysk oraz istotność ceny i okresu odtworzenia zużytych produktów. Dodatkowo, poprzez zróżnicowanie okresu odtworzenia dla różnych produktów wykazano potrzebę sprzedaży odzyskiwanych produktów.
Journal
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
113-125
Physical description
Contributors
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d58d454-3084-424a-b5e2-d458b4bc6eb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.