PL EN


Journal
2013 | 9 | 4 | 247-253
Article title

OPTIMIZING SALES AREAS OF COMBINED TRANSPORT CHAINS

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
OPTYMALIZACJA POWIERZCHNI OBSŁUGI PRZEZ ŁAŃCUCH TRANSPORTU KOMBINOWANEGO
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Combined transport chains (such as intermodal transport), have certain advantages. The main advantage from customer points of view is the possibility to bundle freight and thereby decrease transport costs. On the other hand, a combined transport chain can cause longer transport times, due to the necessary transshipment processes. Methods: The area around a terminal, in which a combined service has favourable properties to a customer in comparison to a direct transport, can be understood as a sales-area, in which a combined transport product is marketable. The aim of this paper was to find a method to determine the best shape and size of this area. Results and conclusions: The paper at hand lined out a method in order to calculate such a sales area and determine which geographical points around a terminal have an advantage in comparison to a direct transport service.
PL
Wstęp: Łańcuch transportu kombinowanego (takiego jak na przykład transport intermodalny) ma szereg zalet. Z punktu widzenia klienta najważniejszą zaletą jest możliwość łączenia różnych przewozów i w efekcie obniżenie kosztów transportu. Z drugiej strony transport kombinowany wymaga często dłuższego czasu realizacji, ze względu na potrzebne czasy przeładunków. Metody: obszar położony wokół terminala, na którym realizacja dostaw poprzez transport kombinowany jest korzystniejsza od transportu bezpośredniego, jest określany jako obszar sprzedaży. Celem tej pracy było znalezienie metody wyznaczania takiego obszaru. Wyniki i wnioski: Przedstawiono metody obliczania obszaru sprzedaży oraz wyznaczania punktów geograficznych ograniczających ten obszar.
Journal
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
247-253
Physical description
Contributors
  • Research Group Transport Logistics Technical University of Applied Sciences Wildau Wildau, 15745 Germany, michalk@th-wildau.de
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d874a1d-ed2e-4245-9a29-33a84cd284d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.