Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 57-70

Article title

Ciężki towar eksportowy. Próba analizy polskiego death metalu

Content

Title variants

EN
A Cumbersome Item to Export. An Attempt on Polish Death Metal

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarówno polska muzyka popularna jak i alternatywna nie cieszą się na świecie zbyt dużą popularnością. Rzadko ma miejsce sytuacja, gdy polskie zespoły lub wykonawcy stają się światowymi gwiazdami. Istnieją jednak pewne wyjątki. Jednym z nich są polskie zespoły death metalowe, które nie tylko grają koncerty na całym świecie i sprzedają płyty poza Europą, ale również pojawiają się w największych międzynarodowych czasopismach i rankingach muzycznych, a nawet w literaturze opisującej historię tego typu muzyki. Są więc częścią kanonu muzyki death metalowej na świecie. Jest to jednak dość ciężki towar eksportowy. Aby to ukazać, została dokonana ilościowa analiza tekstów piosenek – wspomagana programem bazującym na teorii ugruntowanej Atlas.ti – jakościowa analiza okładek oraz opisu wizerunku członków dwóch najbardziej znanych polskich zespołów z tego nurtu. Są to Vader oraz popularny ostatnio w mediach za pośrednictwem swojego lidera Nergala – Behemoth.
EN
Neither Polish popular music nor its counterpart are commonly held in high esteem in the rest of the world. It is always a noteworthy exception, whenever a Polish rock band or a performer find worldwide acclamation. There exist, however, some exceptions from the rule. One of them are Polish death metal bands. They do not only perform with remarkable success on the international scene and sell their records across the boundaries of Europe, but are regularly present in the columns of prominent international musicmagazines and – rankings. They easily defend their place in the specialist literature dedicated to the history of this brand of music. They represent thus an integral part of the worldwide canon of death metal music. However, Polish death metal reveals to be a quite cumbersome exportarticle. To demonstrate this predicament, a quantitative analysis of exemplary lyrics was conducted – assisted by a program based on the grounded theory – Atlas.ti, along with a qualitative analysis of the respective album covers. The portrayal of the imagecultivation of the members of two outstanding Polish bands of this musicstyle: Vader and Behemoth, rounds out the picture. Behemoth recently gained some notoriety in the media, thanks to the amorous adventures of their leader, Nergal.

Keywords

Contributors

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

References

 • Biblia Tysiąclecia, [red.] T. Bielski, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1971.
 • Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa 2009.
 • Heavy metal, [w:] Encyklopedia muzyki popularnej, [red.] I. Kenyon, tłum. K. Sawala, P. Żebrowski, Atena/Rock-serwis, Poznań – Kraków 1994.
 • Moynihan M., Soderlind D., Władcy chaosu. Krwawe powstanie satanistycznego, metalowego podziemia, tłum. B. Donarski, Wyd. „Kagra”, Poznań 2010.
 • Mudrian A., Wybierając śmierć. Niewiarygodna historia Death Metalu i Grindcore’a, tłum. B. Donarski, Wyd. „Kagra”, Warszawa 2007.
 • Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008.
 • Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, [red.] M. Filipiak, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2001.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, PWN, Warszawa 1988.
 • Wolański A., Słownik terminów muzyki rozrywkowej, PWN, Warszawa 2000.
 • Zwoliński A., To już było, Wyd. „Gotów”, Kraków 1997.
 • Metal, reż. S. Dunn, S. McFadyen, J. J. Wise, Kino Świat, Warszawa 2006.
 • http://www.vader.pl
 • http://www.behemoth.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1140

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0d8c0b0b-bfdb-4f85-84da-c78f1defe841
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.