PL EN


2017 | 8 | 4 | 152-159
Article title

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i skuteczność edukacji ekologicznej młodego pokolenia

Content
Title variants
EN
Popularization of Environmental Education and the Effectiveness of Ecological Education of the Young Generation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono metody skutecznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie poznawania praw przyrody, mechanizmów oraz procesów w sposób przyczynowo-skutkowy. Jednocześnie wskazano, jak można zdobytą wiedzę wykorzystać w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Ważnym elementem edukacji prośrodowiskowej jest również kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody młodego pokolenia Polaków, od których już niebawem zależeć będzie stan naszej przyrody i jej zasobów.
EN
In the article presented are methods of effective education of children and youth on learning the laws of nature, mechanisms and processes in a cause and effect way. At the same time showed was how to use acquired knowledge in solving practical problems connected with protection and formation of environment. An important element of pro-environmental education is also shaping of proper attitude, of young generation of Poles, towards nature. Soon, the state of our nature and its resources will depend on them.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
152-159
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin, Polska Streszczenie
References
  • Falencka-Jabłońska, M. (2012a). Oranżerie naukowe, czyli wdrażanie debaty oksfordzkiej w Polsce. Aura, 8, Dodatek Ekologiczny, 1–3, 1, 27–33.
  • Falencka-Jabłońska, M. (2012b). Oranżerie naukowe, czyli wdrażanie debaty oksfordzkiej w Polsce. Aura, 9, Dodatek Ekologiczny, 5, 2, 13–16.
  • Falencka-Jabłońska, M. (2017). Festiwal Nauki i skuteczna edukacja przyrodniczo-leśna. Ekonatura, 5, 22–24.
  • Houghton, P., Worroll, J. (2017). Leśna szkoła dla każdego – zaprzyjaźnij się z przyrodą. Warsza-wa: Muza.
  • Louv, R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa: Relacja.
  • Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0d94eeec-ee3f-463d-9cb9-9afe9bff5e5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.