PL EN


2017 | 11 | 121-144
Article title

Metody komunikacji z widzem teatralnym w teatrze publicznym w Opolu w latach 1945-1974

Authors
Title variants
EN
Methods of communication with the audience in public theater in Opole (1945-1974)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę ujęcia metod promocyjnych teatru publicznego w Opolu w latach 1945-1975. Trzy powojenne dekady zamykają w sobie okres działalności instytucji funkcjonującej kolejno jako: Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, Scena Opolska Teatrów Śląsko-Dąbrowskich oraz Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej. Od 1975 roku teatr otrzymał nową siedzibę i nazwany został Teatrem im. Jana Kochanowskiego. W artykule podniesiona została tematyka działań informacyjnych i promocyjnych, nawiązywania i utrzymywania kontaktu z widzami w mieście i regionie, strategii reklamowych oraz działań okołoteatralnych. Ukazane zostały zasadnicze pomysły na komunikację z widzami, które wprowadzono w życie w latach 40., wskazano również kontynuacje tych koncepcji i ich rozwój w kolejnych dekadach. Zarysowano koncepcje kontaktu bezpośredniego oraz zapośredniczonego przez prasę, podkreślono istotność objazdów teatralnych (tzw. pracy w terenie) i strategii konstruowania repertuaru. Mocno zaznaczono wpływ polityki (w tym szczególnie gospodarki centralnie sterowanej) na działalność artystyczną instytucji, dobór tytułów premierowych i liczbowe rozliczenie teatru. Prowincjonalny teatr w Opolu, z racji umiejscowienia na Ziemiach Odzyskanych, może być egzemplaryczny dla rozważań o przestrzeni wspólnej dla sztuki, widzów i władzy w powojennej Polsce. Metody, jakimi placówka starała się wywiązać z narzuconych przez władzę obowiązków i jednocześnie utrzymać przy sobie widza, stanowią zasadniczą treść tekstu. Zarysowanie ewolucji pomysłów na promocję i PR teatru w powojennej Polsce stanowi próbę odczytania komunikatów formułowanych przez instytucję artystyczną do jej widzów i ich denotację.
EN
The article explores the promotional methods of the public theatre in Opole within the period of 1945-1975. In the three decades following WWII, the institution operated as: Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego, Scena Opolska Teatrów Śląsko-Dąbrowskich and Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej respectively. In 1975 the theatre is granted the new headquarters and is named Teatr im. Jana Kochanowskiego. The article examines themes of the informational and promotional activities carried out by the theatre, initiating and maintaining a relationship with its audiences both within the city and the wider region, advertising strategies and related activities. Further, the article presents the fundamental concepts regarding communication with the audiences introduced in the 1940s and the development of those concepts in the following decades. It outlines ideas and strategies employed in direct communication with the audience, media focused communications and emphasises the significance of the traveling theatre events. Finally, it discusses strategies employed in constructing the repertoire. The influence of the government pressures within the arts (and particularly of the centrally planned economy system prevalent at the time) on the repertoire selection and funding is a particular focus. A provincial theatre located in Opole, with its location within the region of the country known as the Reclaimed Territories, provides an interesting example for a discussion and reflection about the place of the arts within the community, its audiences and its central management in post-war Poland. The methods employed in order to both balance the pressures imposed on the institution by the establishment and the efforts to attract and maintain the relationship with the viewer are the primary focus of the article. This outline of the evolution of the promotional and PR strategies implemented by the theatre throughout the post-war years becomes a reflection on the messages communicated by the arts institutions to the audience and an attempt to analyse and decode those communications.
Keywords
PL
teatr   Opole   promocja   PR  
EN
theatre   Opole   promotion   PR  
Year
Volume
11
Pages
121-144
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Black S., Public relations, Kraków 2003.
 • Blythe J., Komunikacja marketingowa, Warszawa 2002.
 • Byrscy I. i T., Jeden rok, [w:] 40 lat teatru w Opolu, 1945-1985, red. J. Feusette, J. Nowara, Opole 1985.
 • Davis A., Public relations, Warszawa 2007.
 • „Urlopowany po widzów”, rozmowa J. Feusette'a z R. Matuszewskim, [w:] 40 lat teatru w Opolu, 1945-1985, red. J. Feusette, J. Nowara, Opole 1985.
 • „Dorosłe spotkanie z Polską”, rozmowa J. Feusette'a z J. Lisowskim, [w:] 40 lat teatru w Opolu, 1945-1985, red. J. Feusette, J. Nowara, Opole 1985.
 • Gomułka W., Przemówienia. Wrzesień 1957 – grudzień 1958, Warszawa 1959.
 • Hebanowski S., Na Ziemiach Zachodnich, [w:] Almanach sceny polskiej. Sezon 1959/1960, red. E. Csató, Warszawa 1960.
 • Janowski A., Pamiętacie jeszcze kino Odra w Opolu?, http://opolandia.redblog.nto.pl/2015/05/28/pamietacie-jeszcze-kino-odra-w-opolu/ [dostęp: 29.11. 2016].
 • Kadragic A., Czarnowski P., Public relation, czyli promocja reputacji. Praktyka działania, Warszawa 1997.
 • Konopacka-Csala K., 20 lat Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej w Opolu, Opole 1965.
 • Konopacka-Csala K., Opolanie i ich teatr, „Odra” 1961, nr 1.
 • Konopacki J., Powojenne Opole tętniło sportem, http://www.opole.sport.pl/sport-opole/1,130870,13101315,Powojenne_Opole_tetnilo_sportem.html [dostęp: 29.11.2016].
 • Krakowska J., Mikołajska. Teatr i PRL, Warszawa 2011.
 • Laberschek M., Nowe trendy w promocji polskich teatrów, http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316782-nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/ [dostęp: 22.11.2016].
 • Migdałowska K., Być również objazdowym, [w:] Szaniawski. Cyfrowa monografia Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu 1964-2015, Wałbrzych 2015.
 • Misiorny M., Teatr w Opolu, [w:] 40 lat teatru w Opolu, 1945-1985, red. J. Feusette, J. Nowara, Opole 1985.
 • Misiorny M., Teatry dramatyczne Ziem Zachodnich 1945-1949, Poznań 1963.
 • Mykita-Glensk C., Teatr opolski w latach 1945-1975, [w:] 40 lat teatru w Opolu, 1945-1985, red. J. Feusette, J. Nowara, Opole 1985.
 • Mykita-Glensk C., Życie teatralne Opola (od czasów najdawniejszych do współczesności), Opole 1976.
 • „Teatr na progu”, rozmowa J. Nowary ze S. Wieszczyckim, [w:] 40 lat teatru w Opolu, 1945-1985, red. J. Feusette, J. Nowara, Opole 1985.
 • Pawłowski R., Fachowcy, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95158,8921106,Fachowcy.html [dostęp: 24.11.2016].
 • „Promocja”, rozmowa M. Węgrzyna z E. Cichowicz-Vedral (w ramach cyklu: Projekt-spektakl), http://www.dwutygodnik.com/artykul/6367-projekt-spektakl-promocja.html [dostęp: 1.12.2016].
 • Wosińska M., „Wywiad z... Katarzyną Szustow o promocji teatru”, http://www.proto.pl/wywiady/wywiad-z-katarzyna-szustow-o-promocji-teatru [dostęp: 25.11.2016].
 • http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/133/promocja-teatru [dostęp: 25.11.2016].
 • b.a., Skrócone sprawozdanie z I Krajowej Narady Teatralnej, „Teatr” 1949, nr 9.
 • b. a., Teatr bez… teatru, „Nowiny Opolskie” nr 44/1948
 • b.a., „Walka młodych”, 18 czerwca 1957, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0db75857-37a2-4206-ad4b-498712abcd53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.