PL EN


2017 | 8 | 3 | 192-197
Article title

System „cienkiego klienta” wspomagający pracę nauczyciela

Authors
Content
Title variants
EN
“Thin client” System Supporting the Teacher’s Work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dzisiejsza moc obliczeniowa poszczególnych komputerów mogących pełnić rolę serwera wielokrotnie przewyższa zapotrzebowanie systemu operacyjnego i usług na dostępną moc obli-czeniową. Stosując rozwiązania zwielokratniające liczbę równolegle pracujących systemów operacyjnych na jednej fizycznej maszynie zwanej hostem, udaje się wysycić dostępną moc. Rozwiązania wykorzystujące wirtualizację można stosować w dydaktycznych pracowniach komputerowych choćby ze względu na zcentralizowane zarządzanie realizowane przez nauczyciela.
EN
Today‟s computing power of individual computers to serve as the server repeatedly exceeds the requirements of the operating system and services available computing power. Using solutions multiplying the amount of concurrent operating systems on one physical machine called the host manages to saturate the available power. Solutions based on virtualization can be used in teaching computer labs least because of the centralized management carried out by the teacher.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
192-197
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Metod i Technik Nauczania, Polska
References
  • http://www.pix.net/software/pxeboot/archive/pxespec.pdf (13.06.2017).
  • Lis, R. (2016a). Edukacyjne zastosowania wirtualizacji aplikacji. Edukacja – Technika – Informa-tyka, 3 (16), 149–151.
  • Lis, R. (2016b). Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (16), 240–244.
  • Serafin, M. (2012). Wirtualizacja w praktyce. Gliwice: Helion.
  • Zacher, L.W. (red.) (2013). Wirtualizacja problem wyzwania skutki. Warszawa: Poltext.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0dc1bf0e-0c8d-4da3-ba81-490d02d14763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.