Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 213 | 88-101

Article title

Wpływ zmian instytucjonalnych na wzrost gospodarczy w krajach transformacji i rozwijających się

Content

Title variants

EN
The impact of institutional changes on economic growth in developing and transition countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W badaniach nad determinantami rozwoju społeczno-gospodarczego coraz częściej podkreśla się rolę instytucji. Szczególnego znaczenia aspekt ten nabiera w odniesieniu do krajów rozwijających się oraz tych, które przeszły bądź znajdują się w transformacji systemowej, ponieważ w krajach tych środowisko instytucjonalne zmie¬nia się bardzo dynamicznie, nie zawsze w sposób uporządkowany i konsekwentny. W pracy wykorzystano Indeks Transformacji niemieckiej fundacji Bertelsmann Sti¬ftung, oceniający jakość demokracji, gospodarki rynkowej oraz publicznego zarządza¬nia w krajach transformacji i rozwijających się. Celem artykułu jest zbadanie związku po-między zmianami instytucjonalnymi mierzonymi indeksem BTI a wzrostem gospodarczym. W badaniu wykorzystano analizę danych panelowych z użyciem modeli regresji z efektem zmiennym. Badanie przeprowadzono dla 100 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Połu¬dniowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Oceanii dla okresu 2003-2014.
EN
In the research on the determinants of socio-economic development incre¬asing importance is given to institutions. The role of institutional aspects become espe¬cially important in the case of “catching-up” countries, where institutional environment changes very fast, not always in an orderly and consistent manner. The study presented in the paper is based on Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI), that asses-ses the quality of democracy, market economy and public governance in developing and transition countries. The aim of the research is to investigate the relationship between in¬stitutional changes (measured with BTI) and economic growth. The method used is pa¬nel data analysis (regression models with random effect). The study was conducted for 100 countries of Central-Eastern and South-Eastern Europe, Latin America, Africa, Asia and Oceania, for the period 2003-2014.

Year

Volume

213

Pages

88-101

Physical description

Contributors

References

 • Bertelsmann Stiftung: http://www.bti-project.org.
 • Brycz M.: Model zależności pomiędzy strukturą sfery realnej. W: Uwarunkowania do-brobytu w sferze realnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Dawson J.W.: Causality in the freedom - growth relationship. „European Journal of Po-litical Economy” 2003, Vol. 19 (3).
 • Dinner S., Hartmann H., Schwarz R.: Transformation Index BTI 2014. Bertelsmann Sti-ftung, Gütersloh 2014.
 • Groenewegen J., Spithoven A., van den Berg A.: Institutional economics. An introduc-tion. Palgrave Macmillan, New York 2012.
 • de Haan J., Sturm J.E.: On the relationship between economic freedom and economic growth. „European Journal of Political Economy” 2000, Vol. 16 (2).
 • Hall J.C., Lawson R.A.: Economic freedom of the world: an accounting of the literature. „Contemporary Economic Policy” 2014, Vol. 32 (1).
 • Heybey B., Murrell P.: The relationship between economic growth and the speed of libe¬ralization during transition. „The Journal of Policy Reform” 1999, Vol. 3(2).
 • Kirdina S.G.: Institutional matrices and institutional changes. In: Economic transforma¬tion and evolutionary theory of J. Schumpeter. The 5th International Symposium on Evolutionary Economics, Pushchino, Moscow 2003.
 • Piasecki R.: Ekonomia rozwoju. PWE, Warszawa 2011.
 • Piątek D., Kukułka A.: Transformacja a wzrost gospodarczy - konkluzje. W: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej. Red. W. Jarmołowicz, K. Szarzec. PWE, Warszawa 2011.
 • Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F.: Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development. „Journal of Economic Gro-wth” 2004, Vol. 9 (2).
 • Zielenkiewicz M.: Institutional environment in the context of development of sustainable society in the European Union countries. „Equilibrium. Quarterly Journal of Eco¬nomics and Economic Policy” 2014, Vol. 9, Iss. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0de08d59-d3cc-496d-8539-732f0f63a3b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.