PL EN


2012 | 2 | 15-40
Article title

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JAKO SPOSÓB ŻYCIA

Authors
Content
Title variants
EN
TEACHING AND LEARNING AS A WAY OF LIFE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tym artykule próbujemy ukazać, w jaki sposób należy rozumieć nauczanie i uczenie się – nie jako przedsięwzięcie narzucone z góry wolą władzy czy grupy, lecz jako sposób życia posiadający własną integralność, wypływający z wewnętrznej motywacji. Artykuł ma na celu przedstawienie takiego podejścia do praktyki i myśli wychowawczej, które w kluczowych punktach różni się od koncepcji Alasdair’a MacIntyre’a, choć równocześnie zawiera ważne podobieństwa. W dużej mierze zapomniany współcześnie Sokrates z Aten jest autorem oryginalnych inspiracji, ważnych dla rozumienia istoty wychowania, które będą przedmiotem analiz na początku tego artykułu. Następnie omawiamy niektóre wpływowe negacje tego rozumienia (nowoczesne i ponowoczesne). Z owych badań nad nauczaniem i uczeniem się jako szczególnym rodzajem relacji wynika konkluzja, w której naszkicowane zostają pokrótce pewne cnoty, konstytuujące ten sposób życia w jego bardziej aktywnych i bardziej refleksyjnych aspektach.
EN
This essay seeks to show that teaching and learning should be properly understood not as a project carried out according to the will of a higher power or party, but as a way of life with self-integrity arising from its own integral purposes. Thus the essay seeks to provide an understanding of educational practice and educational thought which contrasts in key respects with that by Alasdair MacIntyre’s, though it also have some notable parallels. A largely forgotten ‘Socrates of Athens’ is identified as furnishing the original inspirations for the understanding of education explored in the essay. Some influential modern (and postmodern) negations of this understanding are then reviewed. Arising from its investigation of teaching and learning as a singular kind of relationship, the essay concludes with a brief sketch of some virtues that might constitute the way of life in question in its more active and its more reflective moments.
Year
Issue
2
Pages
15-40
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • National University of Ireland Maynooth (Irlandia)
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0deb8a9d-9092-42bc-8d31-eb080d295f04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.