PL EN


2011 | 28 | 185-201
Article title

Dziecko jako inwestycja współczesnych rodziców z klasy średniej

Content
Title variants
EN
A child as an investment for the parents from middle class
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym tekście dokonuję opisu i analizy podstawowych wartości cenionych przez współczesnych rodziców z klasy średniej, a mianowicie: dziecka, jego wychowania oraz edukacji. Uwagę swą kieruję na zjawisko rodzicielskiego inwestowania w dziecko, między innymi w postaci zajęć dodatkowych. W artykule opisuję wyniki badań dotyczące zajęć pozalekcyjnych dzieci, co związane jest z odpowiedzią na następujące pytania: W jakich zajęciach dodatkowych najczęściej uczestniczą dzieci i kto dokonuje ich wyboru? Które z zajęć są najbardziej lubiane lub nie i dlaczego? Czy, w jaki sposób i dlaczego dzieci opierają się udziałowi w tych zajęciach? Czy i w jaki sposób rodzice przymuszają dzieci do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych? W konkluzji staram się pokazać konsekwencje projektowania dzieciom czasu poza szkołą i domem.
EN
In the presented text I describe and analyse the basic values respected by modern middle class parents, and these are: child in itself, it’s upbringing and education. It is worth pointing out a phenomenon of parents’ investing in child’s private lessons. In the article I characterize the results of the study concerning children’s private lessons which is connected with the following questions: – In what kind of extra lessons children participate and who makes the choice? – What classes are the most popular and why? – Why children resist taking part in extra lessons and in what manner? – Do parents make their children go to private lessons? In conclusion I try to present the consequences of planning children’s time outside school and house. In conclusion I try to present the consequences of planning children’s time outside school and house.
Year
Issue
28
Pages
185-201
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bauman Z., Razem. Osobno, Kraków 2003.
 • Bauman Z., Tożsamość – jaka była, jest, i po co?, w: Wokół problemów tożsamości, red. A. Z. Jawłowska, Warszawa 2001.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Dobrodzicka G., Ewolucja wartości rodzinnych, w: Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, red. L. Beskid, Warszawa 1999, ss.141‒158.
 • Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław 2002.
 • Domański H., Społeczeństwa klasy średniej, Warszawa 1994.
 • Domański H., Zamiast zakończenia, w: Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Warszawa 2000, ss. 427‒435.
 • Eriksen T. H., Tyrania chwili, Warszawa 2003.
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek, Warszawa 1994.
 • Grzeszczyk E., Sukces. Amerykańskie wzory – polskie realia, Warszawa 2003.
 • Kaufmann J.‑C., Ego. Socjologia jednostki, Warszawa 2004.
 • Köpp I., Lippitz W., „Moje nieczyste sumienie jest superwrażliwe”. Badania nad dzieciństwem w Niemczech, w: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, red. D. Urbaniak‑Zając, J. Piekarski, Łódź 2003, s. 127‒168
 • Kuchcińska M., Od edukacji dyrektywnej do emancypacyjnej: dylematy w edukacji za pośrednictwem zadań, Bydgoszcz 1997.
 • Kwieciński Z., Długotrwałe ślady szkolnego dzieciństwa, w: Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, red. Z. Kwieciński, Wrocław 2007, s. 48‒62.
 • Kwieciński Z., Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń‑Olsztyn 2002.
 • Kwieciński Z., Rynek edukacyjny a demokracja: sprzeczne wyzwania, w: Nieobecne dyskursy, red. Z. Kwieciński, Toruń 1997, s. 114‒122.
 • Kwieciński Z., Sprawiedliwa nierówność czy niesprawiedliwa równość? Implikacje edukacyjne, w: Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, red. Z. Kwieciński, Wrocław 2007, s. 39‒47.
 • Obuchowska I., Portret psychologiczny dzieci w wieku przedszkolnym, style rodzicielskiego wychowania i wychowawcze problemy, Warszawa 2001.
 • Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2002.
 • Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno‑kulturowych, Gdańsk 2005.
 • Śliwerski B., Kontestacja pedagogiki końca XX wieku, w: Nieobecne dyskursy, cz. I, red. Z. Kwieciński, Toruń 1991, s. 112‒133.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001.
 • Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych, Warszawa 2003.
 • Wachowiak A., Frątczak J., Modele życia rodzinnego przedstawicieli klas średnich, w: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001, s.105‒113.
 • Winnicka E., Jak wychować dziecko w weekend, „Polityka” 2004, nr 6, s. 17‒23.
 • Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E. H. Eriksona, Toruń 2000.
 • Vasta R., Haith M., Miller S., Psychologia dziecka, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0df6d4b1-9eb8-4577-ac26-ad123ed94131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.