PL EN


2013 | 8 |
Article title

Zur Kontroverse über die normative Dimension der menschlichen Leiblichkeit

Authors
Content
Title variants
EN
On controversies concerning the normative dimension of human bodiliness
Kontrowersje wokół normatywnego wymiaru ludzkiego ciała
Languages of publication
Abstracts
PL
Nie ulega wątpliwości, że ciało jest w pewnym sensie podstawą moralności, gdyż ludzka wolność może istnieć jedynie jako wolnośc wcielona. Równie trudno byłoby kwestionować cielesność jako granicę dla moralności, gdyż cielesne ograniczenia potrafią w znacznym stopniu negatywnie wpłynąć na wypełniasnie moralnych zobowiazań. Największa kontrowersja dotyczy tego, czy cielesność może mieć także wpływ na treśc norm moralnych. Nawet gdy się zaakceptuje rzekomo nieprzekraczalną granicę mi edzy obszarem faktów i obszarem norm, nie można zaprzeczyć, że nigdy nie doświadczamy naszej cielesności w taki sam sposób, w jaki doświadczamy obiektów materialnych. Doświadczenie wlasnej cielesności odgrywa znaczącą rolę w refleksji etycznej. Podczas gdy niektórzy moraliści są w stanie co najwyżej uznać znaczenie cielesności jako swego rodzaju surowy szkic (Rohskizze), wstępny project (Vorentwurf) tego co dobre i słuszne czy pole dyspozycji (Dispositionsfeld) w ramach którego ludzki umysł ustala adekwatne normy, inni idą dalej, twierdząc, że w samym doświadczeniu cielesności człowiek doświadcza podstawowe wymagania moralne.
EN
A danger of falling into the trap of the naturalistic fallacy seems to unambiguously exclude bodiliness from the search for moral norms. But is it really true that there is no role for the body to play when the intellect occupies itself with formulating moral norms? Undoubtedly the body constitutes – in a sense – the basis of morality, since human freedom can exist only as freedom incarnate. It would be equally difficult to deny that the body constitutes boundaries for morality. Bodiliness may significantly restrain cognitive abilities of men; but it may also reduce their capabilities to fulfill their moral obligations. A major controversy arises over the issue whether the body can influence the content of moral norms. Even if one accepts the validity of the thesis of an intransgressible boundary between the world of facts and the world of values, there is no doubt that man never experiences his body in the same way as he does other material objects. An experience of one’s own body matters significantly in ethical reflection.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e03943f-4df2-420c-8577-833d6a6666c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.