PL EN


Journal
2016 | 63 | 203-218
Article title

European Union Policy and Law Related to Urban Environment

Title variants
PL
Polityka i prawo Unii Europejskiej w odniesieniu do środowiska miejskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper, based on policy documents and legal acts, presents an overview of the EU policy and law related to town and cities environment. The European Union recognizes the role that urban areas play in the lives of many Europeans and committed itself to act in this field. The EU and especially the European Commission (DG Environment) has been intensively acting on improving the urban environment in a number of ways. The overview of the EU policy and law on urban environment shows that the European Union is committed to make European towns and cities healthy and attractive to live. A key feature of many EU’s policies and laws on environment are measures aimed specifically at protecting the urban environment. The EU acts in a number of important ways in this field, setting policies, adopting legal measures, setting standards and providing financial resources for protecting urban environment.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia polityki i prawa Unii Europejskiej w materii ochrony środowiska miejskiego. Unia Europejska, zwłaszcza Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej, przywiązuje dużą wagę do poprawy stanu środowiska miejskiego. Przegląd polityki UE i regulacji prawnych dotyczących środowiska na obszarach zurbanizowanych pokazuje, że prawo UE tworzy zobowiązania, zarówno po stronie UE, jak i państw członkowskich, zmierzające do zapewnienia mieszkańcom miast europejskich zdrowych i atrakcyjnych warunków życia. Główną cechą polityki i przepisów prawa UE w dziedzinie środowiska jest zastosowanie specjalnych środków skierowanych na ochronę środowiska miejskiego. Unia Europejska wykazuje aktywność w tej dziedzinie, wyznaczając kierunki działań, przyjmując prawne rozwiązania, wyznaczając standardy oraz przewiduje finansowe środki przeznaczone na ochronę środowiska miejskiego.
Journal
Year
Volume
63
Pages
203-218
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e0c6cba-1e81-46fd-a504-5da5ff0994de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.