Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 3(128) | 5–21

Article title

Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Title variants

EN
Educational and occupational progression – following graduates from the University of Warsaw

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł zawiera opis metodologii badania losów absolwentów szkół wyższych. Przedstawiona koncepcja badania pozwala na kompleksową ocenę procesów edukacyjno-zawodowych absolwentów, dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł: danych z rejestrów administracyjnych, ilościowych badań opinii oraz badań jakościowych. Badania te są integralnymi elementami systemu badań opracowanego w ramach projektu przeprowadzonego przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. System ten umożliwia uczelniom niskokosztowe monitorowanie losów absolwentów. Szczególną wartość ma charakterystyka wykorzystania danych pochodzących z rejestrów administracyjnych do badań społecznych. Praktyka ta, powszechna w krajach skandynawskich, w Polsce jest dopiero rozwijana. Opis metodologii uzupełniono wybranymi wynikami badania ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.
EN
The paper presents a methodology for the study of outcomes following graduation. The methodology allows a comprehensive evaluation of graduate educational and career progression by analysis of multiple sources: administrative data, panel surveys and qualitative research. These sources are integral to the research framework created for the study Monitoring the fate of university graduates outcomes using administrative data from Social Insurance Institution records. The system offers low cost employment monitoring of graduates. The application of information from administrative records to social research is of particular interest. The approach, commonly used in Scandinavian countries, is new to Poland. The methodology is demonstrated by following the employment and further study of University of Warsaw graduates.

Journal

Year

Issue

Pages

5–21

Physical description

Dates

published
204-09-29

Contributors

 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski
 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski
 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski
 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski
 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski
author
 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski

References

 • Ćwiąkalska M., P. Hojda, i Ostrowska-Zakrzewska, M. (2010). Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego rocznik 2009/2010. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich. Pobrano z http://www.uj.edu.pl/documents/2206025/62ed12ff-bd23-48be-a617-abe839dd747c
 • Główny Urząd Statystyczny (bdw.). Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007). Pobrano z http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
 • Izdebski, A. (2010). Ogólnouniwersytecka ankieta oceniająca jakość kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – przykład dobrych praktyk ewaluacji jakości kształcenia wyższego. Przegląd kluczowych aspektów badania. W: W. Przybylski, S. Rudnicki i A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym: metody, narzędzia, dobre praktyki (123–141). Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Europejskiej.
 • Jasiński, M., i Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? W: A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza (s. 97–114). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Sikorska, M. (2004). Changes in the attitudes of Poles towards work: sef-fulfillment and fear of unemployment. W: A. Jasińska-Kania i M. Marody. Poles among Europeans. Warszawa: Scholar.
 • Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Wallgren, A. i Wallgren, B. (2007). Register-based statistics. Administrative data for statistical purpose. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Zając, T. (2011). Jak kandydaci starają się dostać na studia? Analiza strategii kandydatów na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzje, 16, s. 73–104.
 • Zając, T. (2012). (Nie)mobilność pionowa studentów UW. Analiza efektów wdrażania Procesu Bolońskiego. Zarządzanie Publiczne, 19(3), s. 73–87.

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/3-1-bozykowski-i-in-sciezki-edukacyjne-i-zawodowe-absolwentow.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0e1308b4-5848-40c5-ae74-4c18cd93dae7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.