PL EN


2012 | 13 | 45-51
Article title

Depozyty akwatyczne wydobyte z dna Jeziora Płotki koło Piły

Title variants
EN
Aquatic deposits picked out from the bottom of Płotki Lake, near Piła
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In November 2008 on the bottom of Płotki lake near Piła (Piła-Płotki, site 114, AZP 36-27/13), Wielkopolskie Voivodship, an extraordinary discovery was made. The scuba-divers of Volunteer Fire Brigade Water Life-saving in Piła, during exercises picked out a stone hatchet, clay pot and animal bones found between them. These materials were directed to Regional Museum in Piła. As the result of conducted analysis it turned out that the clay pot of flowerpot form and the stone hatchet of C type according to K.W. Struve’s typology come from late Neolithic period, and more precisely they are connected with the activity of Corded Ware Culture people in the period ca 2500-2200 BC. According to archaeo-zoological analysis the bones were rudiments of at least three roebucks. Basing on the results of radiocarbon analysis of two samples taken from them we can state that they were deposited in younger pre-Roman period or at the beginning of Roman period, probably between the 2nd century BC and the 1st century AD. This discovery requires further detailed researches.
PL
W listopadzie 2008 roku na dnie jeziora Płotki koło Piły (Piła-Płotki stan. 114, AZP 36-27/13), województwo wielkopolskie dokonano niecodziennego odkrycia. Płetwonurkowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile podczas ćwiczeń wyłowili toporek kamienny, naczynie gliniane i znalezione pomiędzy nimi kości zwierzęce. Materiały te trafiły do Muzeum Okręgowego w Pile. W rezultacie przeprowadzonych analiz okazało się, że naczynie gliniane o doniczkowa tej formie i toporek kamienny typu C wg typologii K. W. Struve pochodzą z późnego neolitu, a ściślej związane są z aktywnością społeczności KCSZ z okresu około 2500-2200BC. W świetle analiz archeozoologicznych kości stanowiły szczątki co najmniej trzech jeleni. W oparciu o wyniki analizy radiowęglowej dwóch pobranych z nich próbek można stwierdzić, że zostały one zdeponowane w młodszym okresie przedrzymskim lub w początkach okresu wpływów rzymskich, prawdopodobnie pomiędzy II w. p.n.e. a pierwszą połową I w. n.e. Odkrycie to wymaga dalszych, szczegółowych badań.
Year
Volume
13
Pages
45-51
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń, Poland, makdan@umk.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e16eb7f-e689-4b85-b037-f238f5f3970a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.