PL EN


2017 | 8 | 4 | 72-77
Article title

O przygotowaniu do nauczania matematyki wczesnoszkolnej – krytycznie

Authors
Content
Title variants
On Preparing for Teaching Early School Math – Critically
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zestawienie sposobów przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej prowadzone w Polsce oraz w Czechach (Praga) wyraźnie wskazuje na nasze niedostatki. Z drugiej strony sugeruje, w jakim kierunku powinny pójść zmiany.
A juxtaposition the teachers’ preparation to conducting mathematical education in Poland and in the Czech Republic (Prague) clearly indicates our shortcomings. On the other hand it suggests the direction of changing.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
72-77
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
References
  • Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2005). Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i zapamiętaniu. Warszawa: WSiP.
  • file:///C:/Users/ok/Downloads/Tok2017-18-3Z-I-IIIlata%20stac.pdf (9.2017).
  • Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2015). Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Kraków: Bliżej Przedszkola.
  • http://www.wp.ajd.czest.pl/p,102,toki-studiow (9.2017).
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej, ORE (2017); Podstawa programowa kształcenia ogólnego, z komentarzem. Szkoła Podstawowa. Matematyka, s. 5–6. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/ nowa-podstawa-programowa/MATEMATYKA,%20INFORMATYKA/Podstawa%20progra-mowa%20kszta%C5%82cenia%20og%C3%B3lnego%20z%20komentarzem.%20Szko%C5% 82a%20podstawowa,%20matematyka.pdf (9.2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e26a655-f947-41ef-88fe-2950a57b589f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.