PL EN


2017 | 463 | 26-33
Article title

Procesy a projekty – stabilność a zmiana

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rozważania dotyczące różnic między podejściem projektowym i procesowym w zarządzaniu organizacjami w kontekście stabilności i zmiany. Intuicyjnie wydaje się, że zarządzanie projektami jest szczególnie nastawione na zmianę. Niepowtarzalność zawarta w definicji projektu biznesowego ma przełożenie na akceptację zmienności warunków działania, jak i samych sposobów radzenia sobie w burzliwym otoczeniu. Odmiennie w przypadku procesów, gdzie dąży się do eliminacji zmienności warunków, w których są one realizowane. Jednak głębsza analiza zarządzania projektami i procesami podaje w wątpliwość to intuicyjne przekonanie. W artykule postawiona i broniona jest teza, że to zarządzanie projektami charakteryzuje się większym nastawianiem na stabilizację niż zarządzanie procesami.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e2cb2e9-d55b-476f-9f7a-e749661830ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.