PL EN


2013 | LXXXVIII (88) | 229-246
Article title

Wpływ wybranych wskaźników finansowych na kapitalizację spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected financial ratios influencing the market value of companies listed on Warsaw stock exchange in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The value of a company on a market is connected to the theoretical or real value given by the share prices when a company is listed on the exchange. This price should be affected by the fundamental results the company is providing in reports to investors. In this paper it is shown that current ratio, cash conversion cycle and return on assets generally are not affecting the market price. There are only two exceptions where such relationships were found. Author concludes that Polish investors do not use fundamental analysis to make decisions or they interpret results incorrectly.
Year
Volume
Pages
229-246
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
 • Aziz A., Lawson H.G., Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses, Financial Management, Spring 1989, s. 55–63.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określaniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, Rocz. Nauk. SERiA 2007/IX/3.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Długość cyklu konwersji gotówki – następstwo różnej konstrukcji mierników, Journal of Agribusiness and Rull Developement 2008.
 • Bolek M., Wolski R., Związek cyklu konwersji gotówki ze wskaźnikami płynności przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie, Zarządzanie finansami firm – teorie i praktyka, Pr. Nauk. UE we Wrocławiu 20011/158, [red. B. Bernaś, A. Kopiński].
 • Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2007.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i kontrolling, PWN, Warszawa 1997.
 • Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Poznań 2005.
 • Hawryszuk-Misztal A., Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, AUMCS 2007.
 • Jose M.L., Lancaster M.C., Stevens J.L., Corporate Returns and Cash Conversion Cycles, Journal of Economics and Finance 1996/20/1.
 • Largay C.P., Stickney J.A., Cash Flows Ratio Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy, Financial Analysts Journal, July/August 1980, s. 51–54.
 • Lyroudi K., McCarty D., An Empirical Investigation of the Cash Conversion Cycle of Small Business Firms, Journal of Small Business Finance 1993, s. 139–161.
 • Richards V.D., Laughlin E.J., A Cash conversion cycle approach to liquidity analysis, Financial Management 1980, s. 32–38.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 • Wędzki D., Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa, Ofic. Ekon., Kraków 2003.
 • Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e32f50b-eb73-40ad-9083-0700ec4e2dd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.