PL EN


2011 | 10 | 129-149
Article title

Wczesnosredniowieczne cmentarzysko na stanowisku Pyzdry 11

Authors
Content
Title variants
EN
Early Medieval Burial Ground on the Archaeological Site Pyzdry 11
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Early medieval inhumation burial ground on the site Pyzdry 11 was found by accident during the exploitation of gravel. In 2007 the rescue research in those parts of the site which run the most risk of immediate destruction were conducted by Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej (The Regional Museum of Pyzdry). The cemetery location, the construction of graves and their fittings are typical of most of the early medieval burial grounds discovered in the area of Poland. Certain peculiarity was recorded however that distinguishes the studied necropolis among other cemeteries. This distinctive feature is the layout of graves which is relative to the directions of the world. Almost all the graves in the Pyzdry 11 site were oriented along the north-south axis and arranged in quite clear rows. On other examined cemeteries it was a general rule that the dead bodies had been buried along the east-west axis. The discovery of a particular meaning was the burial of a young woman with the unhealed wound in her head. Her grave was equipped with the padlock. Up till now padlocks have been associated with the original fittings of graves of the Jewish people. In the Christian burials they occurred very seldom and the earliest known example is connected with the close of the Late Middle Ages. It should be mentioned as well that the studied burial ground was located in the place of the prehistoric place of worship which most probably was intentionally not damaged and even used during the burial ceremonies (the research revealed a vessel that had been dug into the prehistoric object). Chronology of the cemetery may be initially determined to the 12th century. It must be indicated however, that the place was used to answer the sepulchral purposes in 11th century (grave with a vessel from the phase D).
Keywords
Year
Volume
10
Pages
129-149
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej
References
 • Borowska-Struginska B. 2005. Uwagi na temat niektórych elementów obrządku pogrzebowego ludności żydowskiej pochowanej na cmentarzysku w Brześciu Kujawskim, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesinski (red.) Do, ut des-dar, pochowek, tradycja, Funeralia Lednickie, Spotkanie 7, s. 233-237. Poznań
 • Buko A. 1990. Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badan. Wrocław
 • Bylina S. 2002. Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza. Warszawa.
 • Cofta-Broniewska A. 1989. Sanktuarium cmentarne z późnego podokresu lateńskiego, [w:] A. Cofta- Broniewska (red.) Miejsce pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, s. 125-160. Poznań
 • Czerska B. 1972. Żelazne klucze, kłódki i części zamków z grodu wczesnośredniowiecznego na Ostrówku w Opolu, WA, t. 37, z.1, s. 55-71.
 • Dąbrowska E. 1997. Liturgia śmierci a archeologia: uwagi o wyborze miejsca pochowania, orientacji, ułożenia ciała i jego ubiorze w średniowiecznej Europie Łacińskiej, KH, R.CIV, z. 4, s. 3-14.
 • Dąbrowska T. 1998. Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia-zasięg-powiązania. Warszawa
 • Drozd A., Janowski A. 2007. Cmentarzysko średniowieczne i nowożytne w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, AHP, t.16, s.173-174.
 • Haisig M. 1956. Wytwory ślusarskie odkryte w Opolu na Śląsku, MW, t. IV, s.171-178.
 • Heindel I. 1990. Riemen-und Gurtelteile im westslawischen Siedlungsgebiet. Berlin.
 • Hilczer-Kurnatowska Z., Kara M. 1994. Die Keramik vom 9.bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Groypolen, [w:] C. Stana (red.) Slawische Keramik in Mitteleuropa, vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Brno, s.121-141.
 • Knorr H.A. 1938. Die slawischen Messerscheidenbeschlage, Mannus t. 30, s. 479-545.
 • Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Poznań
 • Kordala T. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź.
 • Koszałka J. 2008. Wyniki analizy materiałów archeobotanicznych ze stanowiska archeologicznego nr 11/39 w Pyzdrach, mps Archiwum Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.
 • Kufel-Dzierzgowska A. 1975. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Polsce Środkowej, PMMAE, nr 22, s. 373-390.
 • Łęga W. 1930. Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk. Toruń
 • Malinowska-Łazarczyk H. 1982. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni, Szczecin.
 • Malinowski T. 2004. „Zamknięte na kłódki” dziecko z Rokowołu, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie, Spotkanie 6, s.155-160. Poznań
 • Miśkiewicz M. 1969. Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach w Polsce, MW, t. VI, s. 241-301.
 • Musianowicz K. 1949/1949. Kabłączki skroniowe-próba typologii i chronologii, Światowit, t. 20, s. 115-232.
 • Müller H. 1994. Keramikformen des 9.-10. Jahrhunderts in der Gegend Keszthely-Zalavar, [w:] C. Stana (red.) Slawische Keramik in Mitteleuropa, vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Brno, s. 63-82.
 • Niesiołowska-Wędzka A. 1980. Wiadra, [w:] G. Labuda, Z. Stieber (red.) SSS, t. 6, cz. 2: V-W, s. 407-410, Wrocław
 • Płaza D. 2007, Materiały krzemienne z cmentarzyska w miejscowości Pyzdry pow. Września, mps Archiwum MRZP.
 • Rajewski Z. A. 1937-1939 Wielkopolskie cmentarzyska rzędowe okresu wczesnodziejowego, PA, t. VI, s. 28-85.
 • Rębkowski M. 2007. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne. Szczecin
 • Rogosz R. 1983. Obróbka i zastosowanie żelaza, [w:] E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.) Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze zamkowe, s. 262-267. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódz
 • Skrok Z. 1994. Kłódki w grobach, [w;] Spotkania z Zabytkami: 6, s. 25-26. Warszawa
 • Sláma J. 1977. Mittelbohmen im fruhen Mittelalter. Katalog der Grabfunde. Praha
 • Stǎna Č. 1991. Ekspansja Polski na Morawy za panowania Bolesława Chrobrego i problematyka archeologiczna tego okresu, SL II, s. 53-71.
 • Wrzesińska A. 2007. Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z cmentarzyska szkieletowego z Pyzdr, stanowisko 11/39, woj.wielkopolskie, mps Archiwum MRZP.
 • Zielonka B. 1958. Brzoza, pow. Toruń, ZOW, R. 24, s.125
 • Zoll-Adamikowa H. 1966. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz.I. Źródła, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz.II. Analiza. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Zoll-Adamikowa H. 2000. Usytuowanie cmentarzy Słowian w środowisku (doba pogańska i pierwsze wieki po przyjęciu chrześcijaństwa), [w:] Człowiek, Sacrum, Środowisko. Miejsce kultu we wczesnym średniowieczu, Spotkania Bytomskie (red. S. Możdzioch), t. 4, s. 207-219. Wrocław
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e528e5e-1748-4712-a2fe-bca8ae3822eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.