Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 2 | 156-169

Article title

Organizacje ekumeniczne wobec współczesnych prześladowań chrześcijan

Authors

Content

Title variants

EN
Ecumenical Organisations to Modern Persecution of Christians

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W obliczu przybierającego na sile prześladowania chrześcijan w świecie zasadnym jest pytanie o postawę ruchu ekumenicznego wobec tego zjawiska. Ekumenizm – tak w swej istocie, jak i w sposobie oddziaływania – stwarza podstawy dla wykształcenia chrześcijańskiej platformy przeciwstawiania się dyskryminacji chrześcijan. Zdaniem wielu obserwatorów instytucjonalny ruch ekumeniczny w sposób niewystarczający wykorzystuje swój potencjał. Miejsce wielkich instytucji ekumenicznych zajmują niewielkie, tworzone najczęściej oddolnie organizacje, które na wiele sposobów realizują pomoc prześladowanym chrześcijanom. Artykuł wprowadza w tematykę prześladowania chrześcijan, zmierza do zarysowania ambiwalentnej postawy Światowej Rady Kościołów, ujętej jako reprezentanta instytucjonalnego ruchu ekumenicznego, wobec tego zagadnienia oraz przybliża przykłady oddolnych organizacji ekumenicznych: The Voice of the Martyrs i Open Doors.
EN
In the face of increasing persecutions of Christians in the world, the question of ecumenical attitude towards this phenomenon becomes more and more legitimate. Ecumenism – both in its essence as well as in the method of interaction – forms the basis for Christian education platform to oppose discrimination of Christians. According to many observers, the institutional ecumenical movement employs their potential not sufficiently enough. The place of great ecumenical institutions is occupied by small, created in most of the cases on down-the-roots basis, organisations which in many ways carry aid to the persecuted Christians. The present article introduces the topic of the persecution of Christians, tends to outline the ambivalent attitude of the World Council of Churches, recognised as the institutional representative of the ecumenical movement, towards this problem and introduces the examples of grassroots ecumenical organisations: The Voice of the Martyrs and Open Doors.

Journal

Year

Issue

2

Pages

156-169

Physical description

Dates

published
2014-12-01

Contributors

author

References

 • Sobór Watykański II, Dekret o Ekumenizmie (DE) § 12, [w:] M. Przybył (red.), Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
 • www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/marta_ 04052013.html
 • www.pkwp.org/raport_o_przesladowaniach_chrzescijan_w_latach_ 2011-2012_przesladowani_ i_ zapomniani/
 • Persecuted Church Global Report, 3, www.vom.com.au/imagesDB/paragraph/ GlobalReport_ JAN2013_LRv2.pdf
 • P. Kopiec, Ekumeniczna interpretacja globalizacji w działalności Światowej Rady Kościołów, [w:] P. Kantyka i in. (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, Lublin 2013.
 • www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/ public-witness-addressing-power-affirming-peace/middle-east-peace/ statement-on-christian-presence-and-witness-in-the-middle-east?set_language= en
 • www.gatestoneinstitute.org/4028/world-council-of-churches
 • J.M. Bergoglio, A. Skorka, On Heaven and Earth. Pope Francis on Faith, Family and the Church in the 21th Century, London 2013.
 • K. Karski, Rola Światowej Rady Kościołów w ruchu ekumenicznym, „Roczniki Teologii Ekumenicznej”, t. 57, nr 2, 2010.
 • www.voiceofthepersecuted.wordpress.com/about/
 • R. Wurmbrand, Torturowani z powodu Chrystusa, tłum. i red. zespół, Kraków 2005.
 • Br. Andrew oraz John i Elizabeth Sherill, Boży Przemytnik, tłum. A. Karpowicz, Warszawa 2011

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0e5eac17-d460-4198-b117-b028e24c3d5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.