PL EN


2017 | 17 | 287-297
Article title

Międzynarodowa Konferencja Toruńska: „Wizualizacja informacji w humanistyce”

Content
Title variants
EN
The International Toruń Conference “Visualization of information in the humanities”, Toruń 23–24 March 2017
DE
Internationale Thorner Tagung „Die Informationsvisualisierung in den Geisteswissenschaften“, Thorn, 23.–24. März 2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dniach 23–24 marca 2017 r. odbyła się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: UMK) Międzynarodowa Konferencja Toruńska zatytułowana: „Wizualizacja informacji w humanistyce”. Jej organizatorem był Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Było to już drugie spotkanie poświęcone tej tematyce w grodzie Kopernika. Pierwsza impreza odbyła się jesienią 2015 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i zatytułowana była: „Wizualizacja informacji”.
EN
On 23–24 March 2017 in Collegium Humanisticum of Nicolaus Copernicus University in Toruń there took place the International Torun Conference titled “Visualization of information in the humanities”. It was organized by the Institute of Scientific Information and Bibliology of Nicolaus Copernicus University. It was the second meeting devoted to this issue and organized in Toruń. The first conference titled “Visualization of information” took place in the autumn of 2015 in the College of Social and Media Culture in Toruń.
DE
Am 23.–24. März 2017 fand im Collegium Humanisticum der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Thorn die Internationale Thorner Tagung: „Die Informationsvisualisierung in den Geisteswissenschaften“ statt. Ihr Organisator war das Institut für Wissenschaftliche Information und Bibliologie der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Thorn. Es war schon das zweite Treffen in Thorn, das dieser Thematik gewidmet wurde. Die erste Veranstaltung fand im Herbst 2015 in der Hochschule für Sozial- und Medienkultur in Thorn statt, und zwar unter dem Titel: „Die Informationsvisualisierung“.
Year
Volume
17
Pages
287-297
Physical description
Dates
published
2017-11-21
Contributors
References
 • Benedictus, Leo. 2014. "Chinese city opens 'phone lane' for texting pedestrians". The Guardian, Wrzesień 15. dostęp Kwiecień 4, 2017. https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/sep/15/china-mobile-phone-lane-distracted-walking-pedestrians.
 • Duncombe, Stephen. 2012. "About". Open Utopia. dostęp Kwiecień 4, 2017. http://theopenutopia.org/about/.
 • Erelle, Anna. 2015. "Skyping with the enemy: I went undercover as a jihadi girlfriend". The Guardian, Maj 26. dostęp Kwiecień 4. https://www.theguardian.com/world/2015/may/26/french-journalist-poses-muslim-convert-isis-anna-erelle.
 • JasonHunt. 2017. "„THORN” – teorie, rozkminy, zagadki". JasonHunt Blog. dostęp Kwiecień 4. http://jasonhunt.pl/thorn-teorie-rozkminy-zagadki/.
 • Łubocki, Jakub Maciej. 2016. "Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media". Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2(17): 275-280.
 • OK2BME. 2017. "What Does LGBTQ+ Mean?". dostęp Kwiecień 4. http://ok2bme.ca/resources/kids-teens/what-does-lgbtq-mean/.
 • Potrykus-Woźniak, Paulina. 2010. Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich. Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, cop.
 • Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT. 2017. "II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Człowiek – Informacja. Książka. Cyberkultura”". dostęp Kwiecień 4. http://konferencja.strikingly.com/.
 • Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe Eprint. 2017. "O nas". dostęp Kwiecień 4. http://sdkn.strikingly.com/.
 • The Golden Notebook Project. 2017. "The Golden Notebook Project". dostęp Kwiecień 47. http://thegoldennotebook.org/.
 • Wikipedia. 2015. "Budowanie świadomości marki". ostatnia modyfikacja Luty 24. https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowanie_%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci_marki.
 • Wikipedia. 2016. "Fan fiction". ostatnia modyfikacja Maj 12. https://pl.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction.
 • Wikipedia. 2016. "Pokolenie X". ostatnia modyfikacja Grudzień 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie_X.
 • Wikipedia. 2017. "Fear of missing out". ostatnia modyfikacja Kwiecień 28. https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out.
 • Wikipedia. 2017. "Mem". ostatnia modyfikacja Kwiecień 21. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mem.
 • Wikipedia. 2017. "Ukryta sieć". ostatnia modyfikacja Marzec 4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukryta_sie%C4%87.
 • Wikipedia. 2017. Play by forum. ostatnia modyfikacja Kwiecień 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Play_by_forum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e6792e9-dc11-4ba4-81c1-6f9f839ae320
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.