PL EN


2014 | 8 | 2 | 191 -205
Article title

Teologia sekularyzacji i teologia postsekularyzacyjna. Propozycje Harveya Coxa

Authors
Content
Title variants
EN
Secularization and post-secularization theology. Harvey Cox's propositions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sekularyzacja stanowi dziś ogromne wyzwanie dla chrześcijaństwa oraz dla teologii. Proces zeświecczania kultury prowokuje do pytania o miejsce i rolę wiary w życiu człowieka. Harvey Cox jest jednym z teologów, którzy swoją refleksję umieszczają w kontekście sekularyzacji. Teologia i sekularyzacja okazują się przedziwnie powiązane: pierwsza domaga się uwzględnienia drugiej, a druga staje się zrozumiała jedynie w świetle pierwszej. Intuicje Coxa pomagają dostrzec, że współczesny kontekst niejako zmusza teologię do realnego zwią zku z egzystencją człowieka. Dogmatyka w świecie postsekularyzacyjnym musi na nowo odzyskać swój ścisły związek z doświadczeniem chrześcijańskim.
EN
Secularization appears to be one of the vital elements in modern theology. Its sense for understanding faith and Christian life is tremendous, thus it demands deep reflection. Changes that have occurred in culture during the last century have made it essential to consider a parameter of secularization as a part of modern theology. Harvey Cox’s view includes both deep reflection upon secularization and post-secularization theology. He analyzes the phenomenon of secularization from a theological perspective, placing his theology in a context of secularized world. The basic postulate for post-secularization theology is a relation between theological reflection and life and experience of different people and Christian communities.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
191 -205
Physical description
Contributors
  • WT KUL, Lublin
References
  • H. Cox, The Secular City, New York 1965 A. Napiórkowski, Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji jako wyzwania dla wiary, „Teologia Praktyczna” 14 (2013), s. 17-39. Z. Zdybicka, Problem tak zwanej śmierci Boga, w: O Bogu dziś, Warszawa 1974, s. 133-151 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Warszawa 2010 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Warszawa 1988
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0e6bcd89-cefc-44b8-b0d0-3160336f8ab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.