Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 18(1) | 7-13

Article title

"Bycie na przemiał" jako wyzwanie dla współczesnej rodziny (refleksje socjologa)

Content

Title variants

EN
The „Wasted Being” as a challenge for contemporary family (reflections of a sociologist)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Socjologiczne badania ponowoczesności prowadzą do wniosku, że konsekwencje przeobrażeń więzi społecznych są bardziej radykalne i bardziej uniwersalne niż wcześniej. Wzmocniony syndrom „bycia na przemiał”, którego przyczyny tkwią w bezwzględnych mechanizmach ekonomicznego postępu i niekontrolowanej globalizacji, stanowi zagrożenie dla wszystkich wspólnot, zwłaszcza dla grup pierwotnych, takich jak rodzina. Czy instytucja rodziny rzeczywiście utraciła znaczenie w świecie późnej nowoczesności? Pomimo głębokiej reorganizacji naszego społecznego świata nie wydaje się, aby funkcje pełnione przez praktyki rodzinne uległy atrofii.

Year

Volume

Pages

7-13

Physical description

Dates

published
2017-02-13

Contributors

References

 • Andreski S. (2002), Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bauman Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bauman Z. (2000a), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bauman Z. (2000b), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman Z. (2003), Razem osobno, przeł. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, przeł. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bauman Z. (2007), Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 • Bauman Z. (2012), Straty uboczne. Nierówności społeczne w dobie globalizacji, przeł. J. Hunia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla. Warszawa: Naukowe Scholar.
 • Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ceyrowski A. (2017), Paradoks Baumana, czyli losy polskiego Heideggera. Morderca Żołnierzy Wyklętych czy wybitny filozof?, http://wpolityce.pl/kultura/322757-paradoks-baumana-czyli-losy-polskiego-heideggera -morderca-zolnierzy-wykletych-czy-wybitny-filozof?strona=1 [dostęp: 15.12.2017].
 • Eibl-Eibesfeldt I. (1997), Miłość i nienawiść, przeł. Z. Stromenger. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Franciszek: Trzeba pozostawać w świecie, ale bronić się przed iluzjami świata, http://papiez.wiara.pl/doc/3647242.Franciszek-Trzeba-pozostawac-w-swiecie-ale-bronic-się przed [dostęp: 13.01.2017].
 • Gellner E. (1997), Postmodernizm, rozum i religia, przeł. M. Kowalczuk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Giddens A. (2016), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M. (2006), W uwięzi więzi (społecznych), „Societas/Communitas” 1: 21-48.
 • Gładys-Jakóbik J. (red.) (2005), Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Hobsbawm E., Ranger T. (red.) (2008), Tradycja wynaleziona, przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Huntington S. (2001), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Kaczyńska A. (2000), Aksjologiczne przesłanki socjotechniki i praktyki zmian społecznych. [w:] J. Kubin, J. Kwaśniewski (red.), Socjotechnika. Kontrowersje, rozwój, perspektywy. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 95-109.
 • Kołakowski L. (1987), Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, przeł. T. Baszniak, M. Panufnik. Londyn: Wydawnictwo Aneks.
 • Konieczna-Sałamatin J. (2012), Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i z Zachodu. [w:] A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej sięEuropie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 51-62.
 • Luckmann T. (1996), Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, tłum. L. Bluszcz, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Luhmann N. (2003), Semantyka miłości. O kodowaniu intymności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mariański J. (2010), Religie w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Nowak A. (2016), „New York Times” i „prawda” o Polsce. To myślenie: skoro Polacy są takim zawodem, to skoro nie sprostali standardom „NYT”, to może zostawmy ich Putinowi…, http://wpolityce.pl/polityka/321285-new-york-times-i-prawda-o-polsce-to-myslenie-skoro-polacy-sa-takim-zawodem-skoro-nie-sprostali-standardom-nyt-to-moze-zostawmy-ich-putinowi [dostęp: 29.12.2016].
 • Nowak-Baranowska D., Zygmunt Bauman. Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji. WUJ, Kraków 2012, http://etnologia.pl/literatura/teksty/straty-uboczne.php [dostęp: 28.12.2016].
 • Papież Franciszek o kapitalizmie: Odrzuca biednych i spycha ich na margines. Przestrzegał przed tym Jan Paweł II, http://wpolityce.pl/kosciol/323333-papiez-franciszek-o-kapitalizmie-odrzuca-biednych-i-spycha-ich-na-margines-przestrzegal-przed-tym-jan-pawel-ii [dostęp: 15.01.2017].
 • Ritzer G. (2003), Makdonaldyzacja społeczeństwa, przeł. S. Magala. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Ritzer G. (2004), Klasyczna teoria socjologiczna, przeł. H. Jankowska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Sikorska M. (2012), Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce. [w:] A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 15-30.
 • Sroczyńska M. (2016), Ciągłość i przeobrażenia więzi rodzinnej we współczesnym społeczeństwie polskim (wzory męskości i kobiecości). [w:] D. Gizicka (red.), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 107-123.
 • Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik.
 • Szlendak T. (2011), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Taranowicz I., Grotowska S. (red.) (2015), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Tibi B. (1997), Fundamentalizm religijny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wójtowicz A. (2004), Współczesna socjologia religii. Założenia, idee, programy. Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza.

Notes

PL
Artykuł pierwszy z numeru UCS 2017: 18(1)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0e8a6cb8-7c1f-4f3a-918f-f109c5b9964f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.