PL EN


2019 | 14 | 137-146
Article title

Projektowanie dydaktycznych systemów automatyki domowej

Content
Title variants
EN
Designing of didactic home automation systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania komputera jednopłytkowego Ra-spberry Pi oraz oprogramowania Domoticz w projektowaniu dydaktycznych systemów automatyki domowej. Opisano etapy konstruowania modelu dydaktycznego wraz z implementacją algorytmu sterowania. Wskazano, że metodyka projektowania, preferująca wykorzystanie komputerów jednopłytkowych z oprogramowaniem open source, posiada wiele walorów dydaktycznych.
EN
The study presents the possibilities of using a Raspberry Pi single board computer and Domot-icz software in the design of didactic home automation systems. It also describes the stages of constructing the didactic model, together with the implementation of the control algorithm. It was pointed out that the methodology of design, preferring the use of single-board computers with open source software, hasgot a lot of didactic values.
Year
Volume
14
Pages
137-146
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
References
  • Shulhin O., Zastosowanie Raspberry Pi w projektach mechatronicznych, praca inżynier-ska, INT PWSW, Przemyśl 2019.
  • Szabłowski S., Raspberry Pi jako środowisko edukacyjne, „Dydaktyka Informatyki“ 2018, nr 13.
  • Borkowski P., Chojecki A., Zarys integracji systemów automatyki budynkowej, http://www.inzynier-budownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,zarys_integracji_systemow_automa-tyki_budynkowej,10933, 2018.
  • Możaryn J., Automatyka budynkowa, https://automatykab2b.pl/temat-miesiaca/39129-automatyka- -budynkowa-czesc-1?show=1, 2008.
  • http://www.ibood.com/electronics-pl/pl/product-specs/36397/114974/zestaw-pine64-domoticz-z- -wave.html.
  • https://www.openhab.org/.
  • https://www.domoticz.com/.
  • http://www.domoticz.com/downloads/.
  • https://forbot.pl/blog/kurs-raspberry-pi-projekty-domoticz-ds18b20-maile-id27526.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ea83793-2508-4ad6-90ee-c29c5fd5e860
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.