PL EN


2015 | 4(13) | 146-163 (18)
Article title

PROPAGANDA I INDOKTRYNACJA W OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY (1958–1983): WYBRANE PROBLEMY

Content
Title variants
EN
PROPAGANDA AND INDOCTRINATION OF THE VOLUNTARY WORK CAMPS (1958–1983): OUTLINE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Voluntary Work Camps were a Polish social organization, the aim of which was to engage youngsters in helping with the national economy of the Polish People’s Republic. Besides that, the main goal of the VWC was to conduct propaganda and indoctrinate the young people that participated. VWC’s propaganda was based on publishing materials such as ‘Biuletyn Informacyjny’ and cooperating with youth magazines. The most com-mon technique used was to depict the idyllic everyday life of the VWC, where youngsters could, of course, earn money, but also learn a profession, make friends and enjoy the time that they spent in the camp. Young people were indoctrinated during the classes and lectures, which were often led by a professional propagandist. During the course of those lectures they were inculcated with the social vision of the world and they praised the achievements of the Polish People’s Republic. ‘Spartakiads’ were a par-ticulary interesting way of indoctrination – these were sporting events thematically connected with the propaganda.
Year
Issue
Pages
146-163 (18)
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, e-mail: p.jackowski@asper.net.pl
References
 • Lenin W., 1955, Dzieła, Warszawa.
 • W wakacyjnym hufcu. Poradnik pracy kulturalno-oświatowej w hufcu wyjazdowym, 1969, KG OHP ZMS i ZMW, Warszawa.
 • Wojsław J., 2009, Obraz teraźniejszości w propagandzie komunistycznej Polski lat 1949–1954. Zarys problematyki, Gdańsk.
 • Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (dalej: KG OHP), sygn. 26/4, Główne kierunki działania propagandowo-informacyjnego OHP. Ocena, Warszawa 1979.
 • AAN, KG OHP, sygn. 10/10, Działalność OHP do roku 1967 i kierunki pracy do roku 1972. Ocena, opracowanie, Warszawa 1967, k. 2.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/39, Informacja o dotychczasowej działalności oraz plan rozwoju OHP ZMS i ZMW w woj. szczecińskim w latach 1966–1970, Szczecin 1965, k. 463.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/39, Informacja o działalności OHP ZMS i ZMW do rąk pre-miera Piotra Jaroszewicza, Warszawa, 31.12.1965 r., k. 402.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/38, Pismo do Wiceministra Obrony Narodowej Grzegorza Korczyńskiego w dotyczące szkolenia wojskowego junaków OHP, Warszawa 1965, k. 291–293.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/1, Plan pracy KC ZMS w związku z organizacją Hufców Pracy ZMS, Warszawa 1958, k. 41.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/38, Wnioski Egzekutywy KW PZPR w sprawie dalszego rozwo-ju OHP ZMS i ZMW na terenie woj. olsztyńskiego, Olsztyn, 10.05.1968 r., k. 110.
 • AAN, KG OHP, sygn. 24/8, Szkolenie junaków OHP w zakresie wychowania obywatel-skiego. Konspekty zajęć, Warszawa 1973, k. 91.
 • AAN, KG OHP, sygn. 23/4, Działalność Ochotniczych Hufców Pracy. Wycinki prasowe 1968–1970, Warszawa 1970, k. 23.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/38, Wytyczne w sprawie naboru kandydatów do stacjonarnych OHP ZMS i ZMW w 1964 r., Warszawa 1964, k. 153.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/39, Wnioski i uwagi wynikające z działalności OHP w 1965 r., Warszawa 1966, k. 67.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/38, Informacja KG OHP ZMS i ZMW o wykonawstwie zadań wiejskich OHP w 1964 r. i zadaniach na rok 1965, Warszawa 1965, k. 7.
 • AAN, KG OHP, sygn. 15/39, Sprawy organizacyjne i propagandy, Warszawa 1965, k. 433–434.
 • AAN, KG OHP, sygn. 23/4, Działalność Ochotniczych Hufców Pracy. Wycinki prasowe 1968–1970, k. 2, 23, 131.
 • AAN, KG OHP, sygn. 23/5, Biuletyn informacyjny OHP, KG OHP ZMS i ZMW, nr [nieznany – P.J.], 1969, k. 3.
 • AAN, KG OHP, sygn. 22/2, Prace naukowo-badawcze dotyczące OHP. Opracowanie metodyczne, red. prof. dr W. Szczerba, Warszawa 1971.
 • AAN, KG OHP, sygn. 26/6, Zasady i formy działalności wydawniczej OHP. Oceny, analiza, program szkolenia, poradniki, Warszawa 1983, k. 62
 • AAN, KG OHP, sygn. 24/6, Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-turystyczna w OHP. Programy i regulaminy konkursów i zawodów, Warszawa 1974, k. 10.
 • AAN, KG OHP, sygn. 24/8, Szkolenie junaków OHP w zakresie wychowania obywatel-skiego. Konspekty zajęć, Warszawa 1973.
 • AAN, KG OHP, sygn. 25/3, Program szkolenia ideowo-politycznego junaków stacjonar-nych OHP na lata 1974/1976, Warszawa 1974.
 • AAN, KG OHP, sygn. 26/4, Główne kierunki działania propagandowo-informacyjnego OHP, Warszawa 1978, k. 25.
 • AAN, KG OHP, sygn. 24/5, Działalność propagandowo-wydawnicza OHP. Plan wydawni-czy, projekty plakatów i materiałów propagandowych, Warszawa 1974, k. 25.
 • AAN, KG OHP, sygn. 23/5, Biuletyn Informacyjny OHP 1967–1969, k. 149.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0eb3a349-2fea-451e-8f66-32cddcee2435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.