PL EN


2010 | 2/3(9/10) | 141-164
Article title

Stosunki dyplomatyczne Ukrainy z Kubaniem w 1918 roku

Content
Title variants
EN
Diplomatic relations between Ukraine and Kuban Cossacks in 1918
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes relations between State organisms that emerged on the Ukrainian and Kuban Cossacks’ territory of the former Russian Empire atthe end of the Great War. Uniting factor was a common enemy (Bolsheviks). Initially, because of a cultural and ethnical similarity Ukrainian elites perceived Kuban as a part of futurę confederation with the centre in Kiev. Cossacks’ perception was determined by necessity of obtaininga military supportto respond to Sovietaggression. Ukrainę was able to offer only an indirect one (supplies of military eąuipment). The Volunteer Army put at their disposal smali but direct support (a few thousand soldiers) and Kuban Cos­sacks decided to choose an alliance with it. Nevertheless, relations with Ukrainę was maintained and even developed. In November a few technical agreements (among them a consular convention) were signed in Kiev and Ukrainian legation started to operate in Jekaterynodar. The collapse of the Hetmanate and an increase of the importance of the Volunteer Army, which started to limit a political autonomy of Kubań Cossaks, reversed this process. Ukrainian envoy was forced to close its institution and finally was murdered by "white” officers while returning to Kiev.
Year
Issue
Pages
141-164
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Bedenew D., Naszadok slawnowo rodu. Dyplomat Mikoła Gałgan, Ukraina Diplomatićna, nr 4, s. 672-681.
 • Cyrkular MSZ UD, [Kijów] 03.10.1918, 2187/1/6/2.
 • Doncow D., Rok 1918 [11.07], Kijów 2002, s. 62, 71, 74
 • Doroszenko A.,Istrija ukrainy1917-1923, t. 2, Kijów 2002, s. 136-138.
 • Enciklopedija istorii Ukrainy, Kijów 2005, t.1, s. 256.
 • Enciklopedija ukrainoznawstwa, t. 4, s. 1207-1215.
 • Gałagan M. Z moich spomniw (1880-mi-1920p.), Kijów 2005, s. 3-14, 291-300-325.
 • Hornykiewicz T., Ereignisse in der Ukraine 1914-1922 deren Bedeutung und historische Hintergrunde, Philadephia 1966, t.1, dok. 45-59, s. 144-159.
 • http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=105
 • http://ukrlife.org/main/kubann/ltamann.htm
 • Iwanis W., Stiezkami zytija, Nowyj Ulm 1959, s. 118, 120-123, 186-191, 215-224-282.
 • Kowal R., Ukrainskij Pitanija: pogljady Korniłowa i Denkina, http://ukrlife.org/main/kubann/lua.htm
 • Kowal R., Mykola Riabowoł, Głowa Zakonodawcioj Rady Kubani, http://ukrlife.org/main/kubann/lriabovol.htm
 • Matwienko W., Ukrainska diplomatija 1917-1921 rokie na mierach postimpieryjskoj Rossji, Kijów 2002, s. 68-69, 92-94, 99-101, 106.
 • MSZ UD do Borżynskiego, [Kijów] 18.09.1918, 3766/1/141/13.
 • Ostaszko T., Sołowiowa W., Mikoła Gałgan – ukrainskij gromadsko-politićnyj i wijskowij dijać, dyplomat, Wisnik KDLU 2004, nr 9, s. 133-138, 144.
 • Poniatenko do Łoskiego, Jekaterynodar [05.09].1918, 3766/1/141/11.
 • Protokół posiedzenia Sekretariatu Generalnego UNR, Kijów 09/22.11.1917, Ukrainska Centralnaja Rada. Dokumienty i materiały, Kijów 1996 t. 1, Dok. 190, s. 404.
 • Protokół posiedzenia SG UNR, [Kijów] 20.12.1917/02.01.1918, UCR, t. 2, Dok. 19, s. 54.
 • Rytyc N., Biograficieskij sprawocnik bywszych członow Dobrowolskoj Armii i Wooruzienych sił juga Rossij. Matierały k istorii bielwego Dliżenija, Moskwa 2002, s. 322-323.
 • Siergijciuk W., Widnosti ukrainy z Kubanju w roki nacjonalno-wizwolnych zmagań, Naukowij Bisnik Diplomatićnoj Akademii, nr 3, Kijów 1999, s. 135-136.
 • Skoropadskij P., Spogadi Kinc 1917- grudien 1918, Kijów 1995, s. 236.
 • Spis ludności Imperium Rosyjskiego z 1897 r. Podział ludności wg języka i regionów. Obwód Kubański, http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=100
 • Ukrainskaja diplomatićnaja enciklopedija, red. R. Guberski, Kijów 2004, t. 2, s. 211.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ec0d385-6945-4fa7-90ee-54014fd2d49b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.