PL EN


2016 | 10 | 1 | 177-187
Article title

Dogmat jako przestrzeń uwielbienia boga w liturgii na przykładzie prefacji o Trójcy Świętej

Authors
Content
Title variants
EN
The dogma as a spaceway of worshiping god in liturgy on the example of preface of the Holy Trinity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dogmat o Trójcy Przenajświętszej stoi na szczycie hierarchii prawd chrześcijańskiej wiary. Znalazł on swoje miejsce nie tylko w orzeczeniach dogmatycznych, ale także w liturgii. Prawda ta w sposób szczególny dochodzi do głosu w prefacji o Trójcy Świętej, która posługuje się teologicznymi sformułowaniami. Modlitwa ta stanowi zatem doskonały przykład doksologii, czyli z jednej strony prawidłowego mówienia o Bogu, a z drugiej oddawania Mu miłego kultu w Kościele.
EN
Trinity functions and is worshipped in liturgy. This cult clearly comes to the fore in It’s Preface which was very often used before the Second Vatican Council’s reform of liturgy. The purpose of this article will be an attempt to solve the following problem: how is the content of the Trinity’s dogma expressed in liturgy on example of the Preface. This liturgical prayer also reveals the original meaning of the concept of orthodoxy and is not only correct teaching about God, but above all the correct version of Churche’s cult of the Triune.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
177-187
Physical description
Contributors
author
 • doktorant w II Katedrze Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pbeyga@wp.pl.
References
 • Bartnik C., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000.
 • Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, tłum. J. Naukowicz, Warszawa 1999.
 • Benedictus XVI, Litterae Apostolicae „Summorum Pontifi cum” Motu Proprio datae de usu extraordinario antiquae formae Ritus Romani, AAS 99 (2007), s. 777–781.
 • Brinktrine J., Msza Święta, tłum. L. Tatara, Warszawa 1957.
 • Chlaufour J. D., Przewodnik po Mszy świętej, tłum. P. Milcarek, Dębogóra 2012.
 • Ferdek B., Wzajemna relacja między lex orandi a lex credendi, „Studia Salvatoriana Polonica” 2012, t. 6, s. 45–60.
 • Ferdek B., Błąd teologiczny a ekumenizm, w: Statut błędu w fi lozofi i i teologii, red. B. Ferdek, L. Miodoński, Wrocław 2014, s. 155–168.
 • Guardini R., Objawienie. Natura i formy Objawienia, tłum. A. Paygert, Warszawa 1957.
 • Huculak J., Najświętsza Trójca na tle dzieła zbawczego, Kalwaria Zebrzydowska 2000.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Poznań 2012.
 • Królikowski J., Tajemnica Trójjedynego, Kraków 2015.
 • Margański B., Doksologia, [hasło] w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1985, kol. 23.
 • Michałek R., Dokumenty odnowy, „Collectanea Theologica” 1969, nr 39, f. I, s. 73–77.
 • Milcarek P., Historia mszy, Kraków 2009.
 • Müller G. L., Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków 2015.
 • Nadolski B., Liturgika. Liturgika fundamentalna, t. 1, Poznań 1989.
 • Nadolski B., Liturgika. Liturgia i czas, t. 2, Poznań 1991.
 • Piotrowski E., Traktat o Trójcy świętej, Warszawa 2007.
 • Ratzinger J., Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. Spojrzenie wstecz i pytanie o przyszłość, w: tenże, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. A. Głos, Kraków 2011, s. 135–151.
 • Ratzinger J., Przedmowa do wprowadzającego tomu moich pism, w: tenże, Opera omnia, t. 11: Teologia liturgii, Lublin 2012, s. 1–4.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2012.
 • Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 2002, s. 203–218.
 • Wołyniec W., Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50 do 325 roku, Wrocław 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ef7e315-1c8c-4bef-b108-2d258b242a9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.