PL EN


2013 | 169 | 52-62
Article title

Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej

Content
Title variants
EN
Competence Public Manager and the Activities Undertaken in the Area of Human Resources Management in Public Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an attempt to present the essence of a concept of a public manager as well as his competence which influence human resources management in public organization. In light of the analysis it was possible to claim that in all activities related to human resources management , there are several powers used by the public manager. Some are accented only in specific areas (e.g., empathy), while in others - are universal (e.g., strategic thinking skills, continuous improvement). The issues, which also require to be emphasized, is the need of public awareness manager of continuous development and improvement of their competence.
Year
Volume
169
Pages
52-62
Physical description
Contributors
References
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Barlow J., Farnham D., Horton S., Ridley F.F.: Comparing Public Managers. W: New Public Mangers in Europe. Public Servants in Transition. Red. D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem. Macmillan Business Ltd., London 1996.
 • Czaputowicz J.: Implikacje integracji z Unią Europejską dla polskiej służby cywilnej. W: Rozwój kadr administracji publicznej. Red. B. Kudrycka. WSAP, Białystok 2001.
 • Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J.: Public Servants in Transition? W: New Public Mangers in Europe. Public Servants in Transition. Red. D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem. Macmillan Business Ltd., London 1996.
 • Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Dubois D.D., Rothwell W.J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 • Dziendziora J.: Rola oceniania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" 2008, nr 1.
 • Hławacz-Pajdowska E.: Menedżer służb publicznych - nowy zawód, nowe wymagania. W: Profesjonalizm w administracji publicznej. Red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka. Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004.
 • Katz R.L.: The Skills of an Effective Administrator. "Harvard Business Review" 1974, wrzesień-październik.
 • Kożuch B.: Menedżer publiczny - istota pojęcia. "Współczesne Zarządzanie" 2004, nr 4.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 • Oleksyn T.: Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Oleksyn T.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
 • Sidor-Rządkowska M.: Kompetencyjne systemy oceny pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Sypniewski Z.: Służba pracownicza u pracodawcy samorządowego. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0efb3b1e-9139-459f-8563-8642cf633fa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.