PL EN


2016 | 6 | 215-226
Article title

„Ojcowskim sercem i słowem” - instrukcja wychowawcza autorstwa Hieronima Floriana Radziwiłła

Authors
Content
Title variants
EN
„Fatherly heart and word” - educational instruction by Hieronim Florian Radziwill
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Hieronim Florian Radziwill was the eighteenth-century magnate, who was married three times. In anticipation of the desired heir he wrote the instruction of education called "Education, which, when the God Almighty allow us to have children, I will give". The instruction consisted of 67 points, in which prince described and explained his educational methods. Although, it might seem to be too strict, at each point was stated a rational substantiation, that explains the points of the magnate’sviews to the reader. There is no possibility to deny the rationale of explanations and arguments with which individual points of the instruction were referenced.
PL
Hieronim Florian Radziwiłł był XVIII-wiecznym magnatem, który żenił się trzykrotnie. W oczekiwaniu na upragnionego dziedzica napisał instrukcję wychowawczą pt.: „Edukacja, którą, gdy mi Bóg wszechmogący pozwoli mieć dziadki, dać myślę”. Instrukcja liczyła 67 punktów w których książę opisał i wyłożył swoje metody wychowawcze. Pomimo, że miejscami może wydawać się ona nadto surowa, przy każdym punkcie zostało zamieszczone uzasadnienie, które wyjaśnia czytelnikowi poglądy magnata. Nie sposób odrzucić racjonalności wyjaśnień i argumentów, którymi poszczególne punkty pisma zostały opatrzone.
Year
Issue
6
Pages
215-226
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii ul. Bankowa 12, Katowice , p-k-g@o2.pl
References
 • Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dział IV: sygn.: 118, 624
 • Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, Dział Rękopisów: sygn. 2332 I
 • Radziwiłł H.F., Diariusze i pisma różne, M. Brzezina (wstęp i oprac.), Warszawa 1998
 • Radziwiłł K.S., Diariusz podróży europejskiej (1684-1687), A. Kucharski (wstęp i oprac.), Toruń 2011
 • Anusik Z., Stroynowski A., Radziwiłłowie w epoce saskiej, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, Historia Nowożytna” 1989, nr 33.
 • Augustyniak U., Instrukcja Bogusława Radziwiłła dla opiekunów jego córki Ludwiki Karoliny (Przyczynek do edukacji młodej ewangeliczki w końcu XVII wieku), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1992, t. 36.
 • Dymnicka-Wołoszańska H., Radziwiłł Hieronim Florian, [w:] Polski słownik biograficzny. t. 30, PAN/PAU, Kraków 1987
 • Dymnicka-Wołoszańska H., Radziwiłł Marcin Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny. t. 30, PAN/PAU, Kraków 1987
 • Gad P., Legenda o okrutniku Hieronimie Florianie Radziwille, „Rocznik Bialskopodlaski” 2014, t. 22.
 • Gad P., Zagraniczna podróż młodego magnata w świetle diariusza Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, [w:] B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, Sz. P. Dąbrowski (red.), Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. 2, Katowice 2013
 • Litak S., Historia wychowania. Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Kraków 2005.
 • Sapieha E., Kałamajska - Saeed M., Dom Sapieżyński, cz. II. Ikonografia, Warszawa 2008
 • Skrzypietz A., Hieronim Florian Radziwiłł w zalotach, [w:] B. Mazurkow, M. Marcinkowska, Sz. P. Dąbrowski (red.), Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. 2, Katowice 2013
 • Sokołowski W., Instrukcja pedagogiczna dla Janusza Radziwiłła do Szkoły Zborowej w Wilnie: kartka z dziejów wychowania młodzieży szlacheckiej na Litwie w XVII „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1989, t. 32.
 • Targosz K., Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych i uczonych, Wrocław 1991
 • Żołądź-Strzelczyk D., Instrukcje rodzicielskie jako źródło do badania dziejów wychowania XVI i XVII wieku, [w:] T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski (red.), Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, Łódź 2004
 • Żołądź-Strzelczyk D., Wychowanie dziecka w świetle staropolskiej teorii pedagogicznej, [w:] M. Dąbrowska, A. Klonder, (red.), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1. Od średniowiecza do wieku XVIII, Warszawa 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f00b251-1f79-49a0-bfa4-30f8fa0ca68c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.