PL EN


2013-2014 | 55-56 | 11-18
Article title

Uprzywilejowane drukarnie we Lwowie doby staropolskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Privileged Printing in Lviv day old Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As in many cities of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the owners of some printing houses in Lwów benefited from privileges granted by the King and catholic or orthodox authorities. Printing houses took advantage of royal rather than city jurisdiction as it made them exempted from certain obligations of citizenship (taxation, fees), guaranteed copyright protection and provided with monopoly power. Among the most prominent privileged printers and booksellers in Lwów were: Paweł Józef Golczewski, Jan Filipowicz, Józef Mościcki, Szlichtyn brothers, Michał Śloska and “Stauropigialna” printing house.
Year
Volume
Pages
11-18
Physical description
Dates
published
2015-05-21
Contributors
author
 • ZAKŁAD KULTURY KSIĄŻKI I NAUK POMOCNICZYCH BIBLIOLOGII, INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-032 Lublin , dyrekt@biblio.umcs.lublin.pl
References
 • Jobert A., Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517–1564, Warszawa : Pax : Volumen, 1994.
 • Juda M., Podstawy prawne publikacji wydawnictw dla Kościołów wschodnich w Koronie i Ziemiach Ruskich w XVI–XVIII w., „Folia Bibliologica” 1988/89 [druk 1993], R. 36/37, s. 7–20.
 • Juda M., Privilegia typographica Polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493–1793, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Juda M., Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1992.
 • Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski. T. 2, Od połowy XV wieku do 1795, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1966.
 • Kawecka-Gryczowa A., Korotajowa K., Krajewski W., Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6, Małopolska– Ziemie Ruskie, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich; Kraków : Wydaw. PAN, 1960.
 • Milkowicz W., Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. T. 1, Leopolis : Inst. Stauropigiani, 1895.
 • Narbutt O., Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1979.
 • Pidłypczak-Majerowicz M., Bazylianie w Koroniei na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Różycki E., O drukarni Jakuba Mościckiego 1670–1674, „Roczniki Biblioteczne” 1980, R. 24, z. 2, s. 1-26.
 • Szczepaniec J., Reedycje tytułowe druków w Polsce XVI–XVIII w. Zarys problematyki i bibliografia, „Ze Skarbca Kultury” 1957, z. 1(10), s. 41–106.
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f0270cf-900b-478c-b250-29b305e6bc4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.