PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 151-163
Article title

Zespół ds. Działań na rzecz Pomocy Rodzinie hrabstwa Neath Port Talbot, Family Action Support Team (FAST), Wielka Brytania (Walia)

Authors
Content
Title variants
EN
Neath Port Talbot Family Action Support Team (FAST), UK – Wales
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
FAST jest wyjątkową inicjatywą oferującą szeroki wachlarz działań profi laktycznych z zakresu wsparcia rodziny, adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin. Są to świadczenia realizowane przez władze lokalne. Program uruchomiono w październiku 2011 r. po ocenie strategii władz lokalnych dotyczącej pomocy rodzinom, kiedy odbiorcy usług zgłosili potrzebę przyspieszenia procedur świadczenia usług oraz lepszego ich doboru. Są to usługi świadczone w oparciu o wyniki, według modelu „Results Based AccountabilityTM” („Odpowiedzialność w oparciu o rezultaty”). Celem jest zapobieganie rozpadowi rodziny oraz promowanie reintegracji rodzin poprzez wspieranie rodziców w dążeniu do osiągania właściwych standardów sprawowania opieki nad dziećmi.
EN
FAST is a unique service that provides a full range of preventive family support services for children, young people and families on behalf of the local authority. It was launched in October 2011, following a review of the local authority’s family support strategy, when service users identifi ed the need for a more rapid and focused service response. It is an ‘outcome-based’ service delivered in a ‘Results Based AccountabilityTM’ framework. It aims to prevent family breakdown and promote the reunifi cation of families by supporting referred parents to achieve acceptable standards of care for their children.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f02ea8e-7e52-47e4-a067-fc3a741fc12c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.