PL EN


2008 | 5 | 85-108 (10)
Article title

Z TRADYCJI POLSKIEJ NAUKI O POLITYCE (CZ. 4). „ZŁOTY WIEK” KULTURY POLITYCZNEJ

Content
Title variants
EN
OF THE TRADITION OF THE POLISH POLITICAL SCIENCE (PART 4). THE „GOLDEN AGE” OF POLITICAL CULTURE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
5
Pages
85-108 (10)
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
References
 • Bobrzyński M., 1987, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa.
 • Chodynicki K., 1939, Dzieje Polski nowożytnej, „Kwartalnik Historyczny”, z. 2, s. 248– 266.
 • Grabski A.F., 1969, Z zagadnień metodologicznych tzw. Szkoły Krakowskiej, „Studia Metodologiczne”, t. IV, s. 55–57.
 • Grabski A.F., 1975, Warszawska Szkoła Historyczna. Próba charakterystyki [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna pod red. B. Skargi, Warszawa.
 • Kot S., 1919, Andrzej Frycz Modrzewski. Studium z dziejów kultury polskiej w XVI wieku, Kraków.
 • Kot S., 1919, Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu, Kraków.
 • Kutrzeba S., 1916, Charakterystyka państwowości polskiej, Kraków.
 • Pasierb B., 2007, Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 3). Józefa Siemieńskiego rozumienie kultury politycznej, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 4, s. 112–121.
 • Siemieński J., 1915, Ustrój Rzeczypospolitej. Wykład syntetyczny, Warszawa.
 • Siemieński J., 1916, Konstytucja 3 maja 1791 jako wyraz polskiej kultury politycznej, Warszawa.
 • Siemieński J., 1918, Dziedzictwo Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Siemieński J., 1931, Kultura polityczna Polski w. XVI [w:] Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930, Kraków, s. 52–61.
 • Siemieński J., 1932, Polska kultura polityczna wieku XVI [w:] Kultura staropolska. Praca zbiorowa wydana z okazji Zjazdu im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8–10 czerwca 1930 r., Kraków, s. 119–167.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f083ace-28bd-4c90-9df2-bd285116356a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.